Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše

Colorlak

Colorlak je největším výrobcem a distributorem nátěrových hmot v ČR

společnost

  • název: Colorlak, a.s.
  • lokalita: Staré Město u Uherského Hradiště
  • odvětví: výroba spotřebního zboží
  • výroba a technologie: výroba a distribuce nátěrových hmot

popis řešení

  • QAD Enterprise Applications: QAD eB 2.1
  • Nadstavbové aplikace: Minerva DMS
  • Databáze: Progress
  • Operační systém: CentOS
  • Hardware: server HP DL380 Gen9

Colorlak

Roztříštěná infrastruktura impulsem ke změně

V roce 2006 vedení společnosti rozhodlo o implementaci nového ERP systému ve všech firmách skupiny Colorlak s cílem zabezpečení podpory rozvoje a komplexního řízení společnosti do budoucna. Stávající podnikový systém již nevyhovoval z důvodu omezené možnosti pokrytí systémových potřeb expandujícího Colorlaku, ale též např. nedostatečné vývojové kapacity dodavatele.

Výběrové řízení bylo uzavřeno na konci roku 2007. „Jako vítěznou jsme nakonec vyhodnotili nabídku společnosti Minerva Česká republika s řešením QAD. Preferovali jsme světové ERP řešení podpořené kvalitními konzultanty dodavatele a řadou významných referencí.“ zhodnotil výsledky výběrového řízení Jan Rajmic, vedoucí IT společnosti Colorlak.

Doménové uspořádání – jeden z hlavních přínosů

Při výběru systému QAD hrál velmi důležitou roli fakt, že je postaven na tzv. doménách. Doménové uspořádání jednotlivých firem tvořících skupinu Colorlak je totiž velmi výhodné pro jejich řízení v informačním systému. Každou firmu lze řídit zvlášť, stejně jako lze na celou skupinu firem nahlížet přes jednotnou datovou základnu a sledovat jedním pohledem, např. statistiky prodeje výrobků od výrobního závodu přes dceřiné firmy. Doménové řešení našlo uplatnění mimo jiné při řízení pohledávek, kdy umožňuje kontrolovat zákazníky, zda nedluží v některé z firem skupiny Colorak.

V uživatelském rozhraní .NET reprezentuje každou společnost záložka. Ta je u aktivní firmy viditelně prosvícena. Po zadání přihlašovacích údajů uživatel vstoupí do té firmy, k níž má nadefinována přístupová práva. „Jedním z největších přínosů pro naši firmu je sjednocení dat. Jelikož jsme skupina firem, tak velice oceňujeme doménové uspořádání, které nám umožňuje napříč firmami řídit jak tok materiálu, tak finanční operace,“ potvrdil Radek Lapčík, současný IT manažer firmy Colorlak.

Kvalita systému jako zdroj přínosů implementace

Ekonomický ředitel společnosti Colorlak Jiří Hróz, zástupce managementu v Řídícím výboru implementace nového informačního systému ve skupině Colorlak, vyzdvihl následující přínosy systému nejen z ekonomického pohledu: „Pro řešení QAD jsme se rozhodli po důkladném výběrovém řízení. Skupině společností naší velikosti a struktury nejlépe vyhovoval svými možnostmi i cenou. Sjednocením datové základny mateřské společnosti a jejích dvou největších dceřiných firem se vytvořil základ pro vzájemnou koordinaci a řízení procesů plánování, výroby a prodeje celé skupiny. Sjednocení účtových osnov a konsolidace účetních závěrek, stejně jako jednotný controlling, jsou přínosem pro získávání správných informací o ekonomickém vývoji ve skupině. Každá z firem je jedinečnou účetní jednotkou, ale současně je možno v reálném čase získat informace o výnosech a nákladech nebo o zásobách, pohledávkách a závazcích všech členů skupiny. To významně zrychluje tok informací, šetří náš čas, podporuje řízení cashflow i úsporu nákladů celé skupiny.“ Nejdůležitější přínosy zavedení nového informačního systému spočívají ve zkvalitnění úrovně a zvýšení dostupnosti podnikových dat. V rámci firem skupiny Colorlak se podařilo zásadním způsobem zkonsolidovat dosud roztříštěnou datovou základnu. Vytvoření jednotných číselníků, automatizace interních převodů apod. vytvořily prostor pro řízení a optimalizaci skladových zásob vlastní produkce a zboží ve skupině. Jednotnou evidencí s možností redistribuce zásob dosahuje společnost snížení nároků na cashflow.

Významná skupina přínosů, hmatatelných ihned po spuštění QAD do ostrého provozu, se ukázala v těchto oblastech: 1)  Zavedení technologie využívání čárových kódů. Čárové kódy jsou používány k převodu materiálu a odvodu výroby na expediční sklady. 2)  Automatizace procesů řízení jakosti. Propojení naměřených výsledků výstupní technické kontroly s odvedenou šarží vyrobeného produktu. 3)  Operativní plánování výroby. Pro operativní plánování a řízení výroby je používán koncept MRP II. Na základě konkrétních zakázek a prognóz prodeje jsou každou noc vytvářeny výrobní plány jednotlivých výrobních úseků, jež jsou podkladem pro následné vystavování pracovních příkazů. 4)  Interní a externí EDI. Aktuálně jsou využívány především v oblasti zakázek a faktur, ale i v komunikaci s obchodními partnery.

 

„Spokojenost uživatelů i celkové přínosy řešení úzce souvisejí s přístupem konzultantů dodavatelské společnosti. Solidní přístup konzultantů Minervy ČR a jejich odbornost nám pomohly pružně vyřešit všechny problémy, které se během implementace vyskytly. Náš poměrně dlouhý a náročný výběr systému a partnera pro implementační projekt se ukázal jako správný. Jsem přesvědčen, že společnost Colorlak z něj bude těžit i v následujících letech, kdy vedle neustálého zdokonalování základního podnikového informačního systému QAD plánujeme též intenzívní rozvoj jeho nadstaveb,“ uzavírá své hodnocení Jan Rajmic.

Pro stále se rozvíjející společnosti představuje QAD spolehlivé řešení, které se pružně přizpůsobuje novým požadavkům. Kromě sílící potřeby elektronické výměny dat, zvyšující se potřebě automatizace procesů, jsou to především nové požadavky jako DMS, aktivní reporting, nové metody optimalizace zásob a řízení výroby, tak i posilování obchodních vztahů se zákazníky.

Korado

Korado

KORADO, a.s. je přední světový výrobce ocelových otopných těles. Výrobce dává důraz na nízkoenergetické prvky a systémy.

Více informací
Hranipex

Hranipex

Společnost Hranipex je významným evropským výrobcem a distributorem nábytkových hran. Portfolio produktů zahrnuje kromě široké kolekce hran také tavná, disperzní, montážní a konstrukční lepidla. Doplňkové produkty jsou čisticí prostředky a elektronické rozstřikovací zařízení.

Přehrát video

Huhtamaki

Huhtamaki

Huhtamaki je globální firma vyrábějící obaly na bázi vlákniny pro čerstvé potraviny a nápoje.

Více informací
Colorlak

Colorlak

Colorlak je největším výrobcem a distributorem nátěrových hmot v ČR

Přehrát video

Více informací

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?