Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
Služby

Outsourcing

Přenechejte své starosti o IT profesionálům.

Outsourcing umožňuje soustředění manažerského úsilí na hlavní činnost podnikání a odstranění problémů s koordinací informačních toků a vyhledáváním špičkových specialistů.

 • Špičková úroveň informačních služeb, která přináší konkurenční výhodu
 • Běžné náklady místo jednorázových investic a přehled o nákladech na informatiku
 • Záruka předních dodavatelů informačních technologii, kteří jsou obchodními partnery společnosti Minerva

Globalizace trhů a evropská integrace výrobních podniků otevírají nové možnosti a současně zvyšují konkurenční prostředí. Existuje způsob, který umožní využít nabízené příležitosti a současně omezí hrozby konkurenčního boje. Především jsou to včasné, úplné a relevantní informace.

Budování rozsáhlých podnikových informačních systémů vyžaduje rozsáhlé investice, získávání a neustálé vzdělávání špičkových informatiků, složitou koordinaci výrobních a informačních činností, sledování světových trendů, jejich analýzy a aplikace.
Outsourcing informačního systému je způsob, který vede k cíli bez stresů ze špatného rozhodnutí, nezbytných pokusů a omylů.

Pojem outsourcing

 • Outsourcing znamená vytěsnění činností IS/IT z podniku a přenos odpovědnosti na dodavatele.
 • Outsourcing může zahrnovat i zpětný odkup aktiv zákazníka a umožnění přechodu pracovníků IT k dodavateli.
 • Realizace outsourcingu probíhá ve dvou etapách: outsourcing provozu IS/IT a outsourcing informačních služeb. V první z nich jsou převáděny činnosti na úrovni operativního řízení IS/IT, na druhé pak činnosti na úrovni taktické a strategické.
 • Klíčovou roli u zákazníka hraje i po úplném outsourcing IS/IT informační manažer, který odpovídá za koordinaci strategických rozhodnutí v informatice, komunikaci mezi dodavatelem a odběratelem služeb, definování požadavků zákazníka.
 • Služby outsourcingu jsou placeny ve dvou formách: paušál pokrývá opakované, předem dohodnuté činnosti, zatímco činnosti jednorázové, specifické jsou placeny dle sazebníku služeb.
 • Měření úrovně služeb je rozhodujícím nástrojem hodnocení kvality a kvantity poskytovaných služeb. Společnost Minerva má vypracovaný systém metrik, který je v přechodném období testován a společně se zákazníkem standardizován.
 • Podmínkou outsourcingu je zavedení eskalačních procedur, které umožňují každý problém vyřešit optimální cestou.

Předpoklady zavedení

Outsourcing je nevratný proces a důsledná příprava je proto důležitá. Následující body jsou předpoklady, které jsou nutné pro zavedení outsourcingu:

 • Jasná informační strategie a dobrá úroveň informačního managementu zákazníka
 • Soulad podnikové a informační strategie
 • Připravenost ke změnám v oblasti informatiky a podnikových procesů, které se váží na sdílení a předávání informací
 • Vytvoření pozice informačního manažera u zákazníka

Co můžete očekávat od Minervy?

Minerva má vytvořenou infrastrukturu, která zajišťuje rychlou reakci na nestandardní situace, další rozvoj znalostí a dovedností koncových uživatelů, optimalizaci podnikových procesů, řízení rozvojových projektů v oblasti informatiky. Minerva má vypracovanou metodiku, která vychází z dlouholetých zkušeností při implementaci a dalším rozvoji podnikových IS.

Především jsou to včasné, úplné a relevantní informace.Partnery (subdodavateli) v projektech outsourcingu, v nichž Minerva je hlavním kontraktorem jsou renomované světové firmy, které jsou připraveny spolupracovat v rozvoji počítačových sítí, technických prostředků a základního software.

Hlavní přínosy využívání outsourcingu

 • Snížení rizika úniku interních informací
 • Přístup ke službám na nejvyšší úrovni
 • Přenos know-how do podniku
 • Zprůhlednění nákladů na informatiku
 • Optimalizace podnikových procesů
 • Lepší využití současných prostředků a informací
 • Přenos odpovědností na druhou stranu
 • Získání garancí
 • Vytvoření dlouhodobého partnerského vztahu

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?