Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
Produktová řešení

CRM a prodej

Prodej a péče o zákazníka

Spokojený zákazník je základem úspěchu každého podnikání. Pomůžeme vám vyhledávat nové zákazníky, pružně a včas reagovat na zákaznickou poptávku, poskytovat zákaznický servis k vašim výrobkům i vyhodnotit, kde jste v prodeji nejefektivnější a kde naopak zisk neodpovídá Vašim představám.

 • Dodáváte koncovým zákazníkům? Potřebujete řídit prodejce při vyhledávání nových zákazníků, hodnotit příležitosti prodeje, oslovovat trh aktivním marketingem? QAD CRM to pro vás zařídí.
 • Máte stálé zákazníky a potřebujete automatizovat komunikaci s nimi? Objednávání a včasné řízení dodávek (Just In Time) zajišťují QAD rozvrhy a odvolávky a EDI elektronická komunikace přímo s informačními systémy vašich zákazníků.
 • Potřebujete otevřít nové prodejní kanály? Nainstalujte B2B internetový portál. Zákazníci si vás sami najdou a jejich objednávky se objeví ve vašem informačním systému bez nutnosti asistence vašich prodejců.
 • Prodáváte složité konfigurované výrobky? Nechte vaše zákazníky, ať si sami zvolí variantu výrobku, která jim nejvíce vyhovuje. QAD Expertní konfigurátor se postará o smysluplnou konfiguraci.
 • Potřebujete optimalizovat rozvoz výrobků zákazníkům? Plantour rozhodne o naložení nákladních aut dle jejich velikosti a poloze vašich zákazníků čekajících na závoz vašimi výrobky.
 • Nutí vás zákazník k tomu, abyste vlastnili zásoby v jeho skladech až do momentu spotřeby? Automatizujte celý proces pomocí modulu QAD Konsignace.
 • Dodáváte složité výrobky i následným servisem? QAD Zákaznický servis zorganizuje podporu vašich zákazníků při používání vašich výrobků, a navíc ohlídá i ziskovost servisních služeb.Expedujete velké množství výrobků a nezvládáte manipulaci se zásobami? QAD Řízený sklad vašim skladníkům pomůže.
 • Expedujete velké množství výrobků a nezvládáte manipulaci se zásobami? QAD Řízený sklad vašim skladníkům pomůže.
 • Nezapomeňte na analýzu prodeje. QAD podpora rozhodování vám ukáže, kde jste ziskoví, a kde ztrácíte.

CRM a prodej

Videa z webináře Zaostřeno na prodej: rozdíly v prodeji projektů, zakázek a sériových výrobků, CRM, nabídky, zakázky x rozvrhy x JIT, cenotvorba, EDI, expedice, fakturace, zákaznický servis a reporting prodeje.

VIDEA
Náhled videa Zaostřeno na prodej

QAD CRM Řízení vztahů se zákazníky

Zvyšte objem tržeb, získejte nové zákazníky a udržte si stávající. Úspěšně prodávejte své výrobky pomocí QAD CRM. Organizujte aktivity prodejců, marketingové akce a zákaznický servis.

S QAD CRM získáte:

 
 • úsporu času prodejců i řízení prodeje díky koncentraci všech údajů o prodejních aktivitách a chování trhu,
 • nahraditelnost prodejců,
 • zvýšení loajality zákazníků systematickou péčí o jejich spokojenost,
 • zvýšení tržeb a zisku z prodeje vyhledáváním nových obchodních příležitostí a řízením nabídek.

Vlastnosti

 • QAD CRM obsahuje veškeré stávající a potenciální zákazníky, kontakty, konkurenty a informace na ně navázané.
 • Prodejce má k dispozici veškeré informace o aktivitách u zákazníků (návštěvy, telefonáty, maily, …).
 • Prodejce má plán svých aktivit a průběžně zaznamenává skutečnost.
 • Každá příležitost prodeje (poptávka, nabídka, …) je v QAD CRM řízena. Prodejce se snaží pomocí aktivit dosáhnout podpisu kontraktu.
 • Vedení firmy má přehled o potencialitě trhu formou grafů a rozhodovacích tabulí.
 • Marketing definuje marketingové akce, vybírá cílové zákazníky a formou aktivit akce plánuje a realizuje.
 • QAD CRM koordinuje práci všech účastníků na prodeji a marketingu.
 • Marketingové akce QAD CRM vyhodnocuje z hlediska nákladů, získaných obchodních příležitostí a poskytuje statistiky z realizace.
 • QAD CRM poskytuje prodejci informace o stavu zákaznických reklamací a incidentů a umožňuje evidenci nových a jejich předání do servisního oddělení.

QAD EDI E-Commerce

Digitalizace pokračuje a ruční evidence dokladů přeposílaných mezi zákazníky a dodavateli je plýtvání časem Vašich referentů prodeje a nákupu. Komunikujte přímo s informačními systémy vašich zákazníků a dodavatelů. Pomocí QAD EDI E-Commerce můžete umisťovat přijaté dokumenty přímo do vašich cílových procesů v informačním systému nebo je z nich odesílat. Zcela bez asistence uživatele.

S QAD EDI E-Commerce získáte:

 
 • úsporu času referentů prodeje a nákupu,
 • splnění standardů pro automatickou komunikaci s obchodními partnery,
 • snížení chybovosti a zpoždění způsobených ručním přepisováním dat.

Vlastnosti

 • QAD E-Commerce plně automatizuje předávání EDI zpráv mezi vašim informačním systémem a systémy vašich zákazníků a dodavatelů.
 • Komunikovat lze přímo s informačními systémy nebo pro předání zpráv využít EDI poskytovatele, např. Editel, Teledin apod.
 • Rychlá implementace je zajištěna předpřipravenými formáty zpráv pro konkrétní zákazníky.
 • Předpřipravené EDI zprávy:
  • prodejní objednávky,
  • zákaznické rozvrhy a odvolávky,
  • balicí listy (ASN),
  • faktury a selfbilly,
  • nákupní objednávky,
  • dodavatelské rozvrhy a odvolávky,
  • balicí listy od dodavatelů,
  • kanban.
 • Další typy zpráv lze uživatelsky definovat včetně konkrétních formátů pro zákazníky.
 • QAD E-Commerce podporuje standardy automobilového průmyslu, např. VDA, ANSI X12, ODETTE, EDIFACT a retail, např. EDIFACT, EANCOM.

Plantour - optimalizace rozvozových tras

Zavážíte často větší množství zákazníků zbožím? Rostoucí náklady můžete omezit optimálními rozvozovými trasami. S Plantourem budou vaši dispečeři efektivní a rychlí.

S Plantourem získáte:

 
 • úsporu času dispečerů při optimalizaci rozvozu zboží,
 • snížení nákladů o 15–30 % na rozvoz zboží efektivnějším naplánováním rozvozových tras – méně km, méně nákladních aut, kratší čas rozvozu,
 • dodržení časů závozů v určených otevíracích dobách zákazníků,
 • přehlednost nákladů na dopravu po vozidlech, zákaznících, výrobcích.

Vlastnosti

 • Plantour importuje z informačního systému příkazy k expedici včetně dodacích adres zákazníků, seznamu zboží s objemy a hmotnostmi.
 • Plantour obsahuje seznam dostupných vozidel včetně jejich tonáže a velikosti.
 • Plantour navrhne podle digitálních map nakládku vozidel a rozvozové trasy tak, aby byla využita dostupná vozidla, splněny závozové požadavky zákazníků a náklady na dopravu byly co nejnižší.
 • Uživatel může do navržených tras zasáhnout, případně simulovat další scénáře.
 • Plánování podporuje i pobočky s rozvozovými depy.
 • Trasy Plantour předává informačnímu systému, který zorganizuje nakládku a vygeneruje dodací listy.
 • Plantour naviguje řidiče pomocí mobilního zařízení po naplánované trase a současně monitoruje pro dispečera skutečnou trasu, polohu vozidla, tankování, nestandardní chování vozidla, náklady na servis a vytváří knihu jízd.
 • Plantour poskytne plán tras, porovnávací analýzy plán vs. skutečnost, vyhodnocení efektivity využití vozidel (vlastní vs. externí přeprava), přehled vytížení vozidel, přehled produktivity obsluhy, podklady pro mzdové ohodnocení řidičů.
 • Plantour najde využití v segmentech:
  • potraviny, nápoje, ovoce, zelenina, léky,
  • elektronika, spotřební zboží, nábytek,
  • tisk, poštovní balíky
  • svoz odpadů,
  • servisní a logistické služby.

QAD Rozvrhy a odvolávky

Propojte s vašimi zákazníky a dodavateli plánování ve vašich informačních systémech a zkraťte průběžnou dobu dodávek bez navýšení zásob. Režim Just In Time (JIT) řízení dodávek je využíván hlavně v automobilovém průmyslu, ale výrobci spotřebního zboží a dalších odvětví si začínají tento typ komunikace také osvojovat.

S QAD Rozvrhy a odvolávkami získáte:

 
 • splnění standardů automobilového průmyslu pro komunikaci mezi dodavateli a zákazníky,
 • úsporu času referentů prodeje při evidenci rozvrhů a odvolávek a jejich předávání do výroby a expedice,
 • úsporu času nákupčích a skladníků při objednávání a příjmu materiálu,
 • snížení nákladů na nákup snížením nákupních cen a zkrácením dodacích lhůt,
 • pružnou a rychlou reakci na požadavky zákazníka,
 • pružnější a rychlejší reakci dodavatelů na změny vaší poptávky po materiálu.

Vlastnosti na zákaznické straně

 • Evidence rámcových kontraktů o dodávkách výrobků zákazníkům včetně všech finančních i logistických parametrů.
 • Průběžná evidence zákaznických předpovědí odběru výrobků (rozvrhů, forecastů) a jemných odvolávek (objednávek konkrétních množství k datumu případně hodině) přesně ve formátu zasílaném zákazníkem i se zachováním historie dříve zaslaných zpráv a jejich změn.
 • Automatická tvorba výsledných expedičních rozvrhů z předpovědí a jemných odvolávek dle nastavených pravidel v rámcovém kontraktu. Výsledný rozvrh lze modifikovat a poté vstupuje do plánování výroby a řízení expedice.
 • Řízení expedice včetně balení s podporou skenování čárových a QR kódů a tisku interních a zákaznických etiket pro značení boxů a kontejnerů ve formátu požadovaném zákazníkem.
 • Fakturace dle expedovaného množství a údajů v kontraktu.
 • Podpora jednosměnných, dvousměnných, třísměnných i nepřetržitých provozů nebo jejich kombinací.
 • Speciální algoritmy pro výpočet mezd, včetně prémií, příplatků a srážek.
 • Elektronická forma komunikace se státní správou a pojišťovnami.

Vlastnosti na dodavatelské straně

 
 • Pro zvolený materiál můžete nastavit více dodavatelů a procentuální poměr dělení nákupu mezi ně tak, aby byli všichni aktivní a schopní nahradit jeden druhého.
 • QAD generuje z plánu nákupu nejen objednávky (jemné odvolávky), ale i předpovědi nákupu (forecasty, rozvrhy) a posílá je dodavatelům tak, aby se mohli včas připravit na budoucí dodávky.
 • Rozvrhy a odvolávky lze dodavatelům zasílat přímo do jejich systému pomocí QAD EDI E-Commerce, zobrazovat v B2B internetovém portálu nebo zasílat mailem či faxem.

B2B internetový portál

Efektivní komunikace i bez EDI. Neobsahuje-li váš informační systém funkcionalitu EDI komunikace nebo neobchodujete se svými partnery příliš často, využijte jednoduché řešení. B2B internetový portál vám poskytne možnost prodeje nebo nákupu a práci s evidencí převedete ze svých zaměstnanců na své obchodní partnery.

S B2B internetovým portálem získáte:

 
 • úsporu času referentů prodeje a nákupu,
 • nový prodejní kanál pro oslovení větší množiny zákazníků bez navýšení nákladů na prodej,
 • kontrolu dodávek od dodavatelů a přehled o materiálu na cestě vede ke snížení zásob,
 • úsporu času skladníků při příjmu materiálu skenováním celých palet a automatizací příjmu jejich obsahu.

Vlastnosti portálu na straně prodeje

 • Evidence zákazníků včetně rozdělení do regionů.
 • Portál komunikuje se zákazníky v jejich jazyce a nabízí jim zboží dle cílových regionů.
 • Zveřejnění výrobků na portále jednoduchým zaškrtnutím v informačním systému
 • Snadné doplnění fotografií a grafik k výrobkům.
 • Prodejní ceny vycházejí z prodejních ceníků informačního systému včetně nastavených individuálních cen, slev, množstevních slev apod.
 • Zákazník objednává zboží jednoduchým vkládáním do nákupního košíku. Portál jej informuje o akcích a volitelně o skladových zásobách.
 • Objednávka je ihned k dispozici v informačním systému, který na ni reaguje plánováním výroby a řízením expedice.
 • Potvrzení objednávky a expedice generují a odesílají zákazníkovi informativní mail.

Vlastnosti portálu na nákupní straně

 • S pravidelným dodavatelem lze podepsat smlouvu o objednávání materiálu prostřednictvím vašeho portálu s předáním přihlašovacích údajů.
 • Dodavatel v portálu zaktualizuje přihlášení pro své zaměstnance.
 • Váš informační systém automaticky objednává materiál u zvolených dodavatelů prostřednictvím portálu – zveřejňuje na něm vaše nákupní objednávky případně dodavatelské rozvrhy a odvolávky. 
 • Dodavatel zapisuje do portálu expedované množství včetně balení do boxů a na palety. Portál tiskne etikety s čárovými kódy pro jejich značení.
 • Vaši nákupčí mají přehled o materiálu na cestě.
 • Skladníci skenují při příjmu jen etikety palet. Informační systém již zná z portálu jejich obsah.

S Expertním konfigurátorem získáte přednost před konkurencí, protože u vás si může zákazník výrobek upravit dle svých potřeb, a přesto jej dostane za kratší čas a za nižší cenu, úsporu času konstruktérů a technologů při přípravě nových výrobků, snížení nákladů na vývoj.

QAD Expertní konfigurátor

Vyhněte se vývoji na zakázku a vysokým nákladům a rizikům při realizaci. Umožněte zákazníkům, aby si upravili vaše výrobky dle svých potřeb. Díky konfigurátoru dáte zákazníkovi volbu vlastní konfigurace a současně si udržíte standardní výrobu se všemi jejími výhodami. QAD Expertní konfigurátor využívají naši zákazníci pro konfigurace aut, kol, klimatizací, lyží, oken, rolet vč. rozměrů, nábytku apod.

S Expertním konfugurátorem získáte:

 
 • přednost před konkurencí, protože u vás si může zákazník výrobek upravit dle svých potřeb, a přesto jej dostane za kratší čas a za nižší cenu,
 • úsporu času konstruktérů a technologů při přípravě nových výrobků, snížení nákladů na vývoj.

Vlastnosti

 
 • QAD Konfigurátor umožní předdefinovat ke konfigurovanému výrobku pravidla pro prodejní konfiguraci. Systém pak dává formou otázek a odpovědí zákazníkovi vybrat z výčtu možností a dle jeho odpovědí řídí další otázky a možné odpovědi tak, aby nevznikl nerealizovatelný výrobek.
 • QAD stanoví pro požadovanou konfiguraci prodejní cenu.
 • Dle předdefinovaných technologických pravidel QAD vygeneruje nové vyráběné polotovary a finální výrobek, spojí je do kusovníků, vygeneruje pracovní postupy s výrobními operacemi, vypočítá plánované náklady a předá tyto podklady do plánování a řízení výroby.

QAD Zákaznický servis

Prodáváte složitější výrobky a následně na ně poskytujete servis? S jeho organizací vám pomůže modul QAD Zákaznický servis (SSM – Servis Support Management).

S QAD Zákaznickým servisem získáte:

 
 • loajální zákazníky spokojené s vašimi výrobky a poskytovaným servisem na ně,
 • efektivní servis generující firmě zisk.

Vlastnosti

 • Nastavení struktury servisních zdrojů (techniků a jejich specializace, servisních středisek, …)
 • Evidence instalované báze – prodaných výrobků, jejich výrobních čísel, umístění u koncových zákazníků.
 • Evidence záručních a pozáručních servisních smluv včetně dodacích a cenových podmínek servisních služeb. Možnost definice periodických plateb za údržbu.
 • Servisní kusovníky a postupy.
 • Evidence a řízení servisních volání. Generování pravidelných požadavků na údržbu ze smluv. Přidělování volání a požadavků servisním technikům dle lokality a odborné způsobilosti.
 • Evidence činností na servisních zásazích, spotřeba práce, náhradních dílů, výdajů.
 • Fakturace dle servisních zásahů a smluv.

QAD Podpora rozhodování

Správné rozhodování je základem úspěchu každé firmy, a to nejen na pozici nejvyššího vedení, ale i v každodenní práci jednotlivých zaměstnanců. Klíčem ke správnému rozhodnutí jsou znalosti a zkušenosti a pak zejména aktuální a správné informace. Získejte nástroje na podporu rozhodování přímo v základním systému a už nebudete muset dokupovat a pracně napojovat na informační systém specializované manažerské BI nástroje.

S QAD Podporou rozhodování získáte:

 
 • rozhodování na základě vždy aktuálních informací prezentovaných pomocí jednoduchých vizuálních prvků s možností analýzy příčin a souvislostí v detailech,
 • jasnou signalizaci priorit pomocí semaforů s analýzou příčin,
 • rozhodovací tabule předpřipravené dle běžných potřeb v daném průmyslu,
 • jednoduchou a rychlou tvorbu vlastních tabulí a metrik nad daty informačního systému bez nutnosti tvorby datového skladu a datových pump.

Vlastnosti

 • Analýzy výkonnosti prodeje v tržbách, hrubém zisku a prodaném množství po výrobcích, zákaznících a prodejcích.
 • Analýzy nákupu v úplnosti dodávek, včasnosti dodávek, nekvalitě a nákladech po materiálech, dodavatelích a nákupčích.
 • Analýzy výroby ve využití kapacitních celků a jejich efektivitě, OEE, skluzech na pracovních příkazech, nákladech na výrobu se signalizací vícenákladů či úspor skutečnosti proti plánovaným nákladům, v prostojích, zmetkovitosti a jejich příčinách, …
 • Finanční hospodaření po samostatných právních subjektech, nad nimiž QAD provádí konsolidovanou závěrku. V rámci právních subjektů můžete analyzovat hospodaření divizí, nákladových středisek, případně tyto pohledy různě kombinovat. Metriky jsou zaměřeny na hodnocení pohledávek a závazků.
 • Správnost používání ERP systému QAD je sledována pomocí sta předdefinovaných ukazatelů – metrik. Na první pohled vidíte, kde uživatelé nepracují správně, kliknutím na ukazatel zjistíte vadné záznamy a můžete tudíž včas zajistit nápravu a předejít tak zhoršení ukazatelů v prodeji, nákupu, výrobě a financích.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?