Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše

Výroba

Výroba je nejdůležitějším a nejsložitějším procesem výrobní firmy. Tam vzniká hlavní část přidané hodnoty. Pokud ji však chceme maximalizovat, musí být efektivní, řiditelná, kontrolovatelná a plánovaná.

 • Nutným vstupem do plánování a řízení výroby jsou struktury výrobků a postupy. QAD podporuje i speciální typy struktur s koprodukty (z výrobního procesu vystupuje několik artiklů). Nad normami kalkuluje plánované náklady na výrobky a pak formou nákladových odchylek upozorňuje na rozdíly mezi skutečností a plánem.
 • QAD podporuje různé typy výrob a jejich kombinace.
 • Vyrábíte nebo dokonce vyvíjíte výrobky na zakázku? Pak je nutná integrace podnikového systému s nástroji vašeho vývojového oddělení. QAD TPV Plus sdílí informace s CAD/PLM/PDM systémy a zvyšuje komfort práce technologů. Výrobu QAD plánuje a řídí pomocí pracovních příkazů, na něž eviduje příjmy, výdeje, práci a neshody. Výrobu lze řídit bezpapírově a evidence automatizovat napojením strojů pomocí integrovaného MES systému.
 • Vyrábíte na výrobních linkách nebo potřebujete organizovat montáž? QAD podporuje optimalizaci rozvrhů linek s důrazem na jejich efektivitu. Zavážení linek materiálem probíhá dle vygenerovaných zavážecích seznamů a evidence výroby je patřičně zjednodušena. I zde lze řídit linky a načítat vyrobené výrobky pomocí integrovaného MES systému.
 • Máte opakovanou výrobu a chcete ušetřit všechny přebytečné úkony a evidence? QAD podporuje štíhlou výrobu s elektronickým i fyzickým KANBANem. Výroba je řízena tahovými signály a evidence probíhají jednoduchými skeny KANBAN karet.

QAD TPV Plus

Výkresy, vyráběné artikly a kusovníky vznikají v oddělení vývoje v CAD/PLM/PDM systémech. Nakupované materiály spravují nákupčí v podnikovém systému. Není nic horšího, než když spolu tyto systémy nekomunikují. TPV Plus zajišťuje nejen efektivní komunikaci a sdílení dat mezi všemi procesy, ale zároveň i zvyšuje komfort práce technologů při tvorbě pracovních postupů.

S QAD TPV Plus získáte:

 
 • zkrácení doby vývoje a technické přípravy výroby,
 • úsporu času technologů při tvorbě kusovníků a postupů,
 • snazší komunikaci mezi oddělením vývoje, technology a výrobou.

Vlastnosti

 
 • Číselník materiálů udržuje nákupčí a je předáván vývojářům do jejich nástrojů pro použití v kusovnících.
 • Vývojář zakládá ve svých nástrojích nové vyráběné položky, tvoří výkresy a modely, vznikají kusovníky.
 • Vyráběné artikly a kusovníky přebírá QAD TPV Plus a technolog upravuje konstrukční kusovníky na technologické.
 • Dále vytváří pracovní postupy. Pro dopočítání výrobních časů operací může využít normativy.
 • Změnové řízení je provázáno všemi nástroji.

 

Výroba

Videa z webináře Zaostřeno na TPV: Rozdíly v TPV projektů, sériových výrobků, strojírenských a potravinářských výrobků, systémy CAD/ PLM/ PDM, kusovníky a postupy, formule a procesy, kalkulace plánovaných nákladů na polotovary a výrobky, řízení procesu TPV a reporting.

Náhled videa TPV
Náhled videa Zaostřeno TPV

 

QAD MES

Digitalizace výroby nebo Průmysl 4.0, to jsou hesla, která směřují ke stále větší automatizaci a postupné náhradě lidí stroji a inteligentními systémy. Pokud chcete integrovat podnikový systém se stroji, můžete implementovat specializovaný MES od třetího dodavatele. Ale není pak v podnikovém systému a MES systému příliš mnoho duplicitních dat? Jak zajistit efektivní komunikaci mezi nimi? Kdo za ni a za dlouhodobou podporu bude zodpovědný? Kolik to bude celé stát? Minerva nabízí MES jako součást podnikového systému QAD.

S QAD MES získáte:

 
 • snížení nákladů a úspora času při organizaci výroby komunikací podnikového systému se stroji,
 • aktuální a přesné evidence skutečných spotřeb materiálů, práce a času strojů jejich snímáním.

Vlastnosti

 • Vše je integrováno v jednom celku:
  • Plán výroby zajišťuje QAD MRPII, případně detailní dílenský plán na jednotlivé stroje pro dispečerské řízení výroby Siemens Opcenter Scheduling & Planning (Preactor).
  • Postupy a kusovníky nutné pro řízení výroby spravuje QAD.
  • Výrobní zdroje spravuje QAD včetně jejich preventivní a operativní údržby.
  • Komunikaci se stroji a sběr dat z pracovišť zajišťuje QAD pomocí modulu MES.
  • Rodokmen výrobku a dohledatelnost šarží zajišťuje QAD.
  • Analýzy, ukazatele jako např. OEE poskytuje QAD.
 • QAD podporuje substituce výběhových výrobků výrobky novými.
 • Ve výrobě umístíme PC kiosky pro zobrazení fronty práce na pracoviště a pro evidenci skutečnosti.
 • Závozy materiálem evidují skladníci skenováním pomocí RF terminálů.
 • Do kiosků se předvyplňují načtené údaje ze stroje a operátor doplňuje skenováním nebo výběrem na dotykové obrazovce chybějící údaje (ID operátora, neshody, opravy načtených hodnot, naměřené hodnoty apod.).
 • QAD vyhodnocuje efektivitu výroby proti normám a vizualizuje OEE a další ukazatele.
 • Integrace vážních systémů pro navažování a načítání množství.
 • Integrace měřících aparatur pro načítání výsledků testů.
 • Podpora optimalizace pálení plechů. Integrace se SW Radan, SAPS, WRykRys, Trumpf TruTops.
 • Podpora pro dělení laserem a vysekávání. Integrace s JetCAM, Trumpf.
 • Komunikace s automatizačním systémem pro manipulaci s plechy TruTops FAB.
 • Integrace robotických pracovišť MOTOMAN a CLOOS.
 • Integrace s MES Tulus a lisů Prima Power.
 • Využívání QR, čárových kódů, RFID, kamer a hlasové komunikace, řízení vysokozdvižných vozíků, skříňových skladů Kardex – viz QAD Řízený sklad.
 
Siemens Opcenter Execution Discrete

Siemens Opcenter Execution Discrete


Řízení a evidence výroby ve složitém výrobním a montážním prostředí

Siemens Opcenter Execution Discrete je rozšířený MES systém, který přebírá plán výroby z ERP systému, pomocí APS systému (např. Siemens Opcenter Scheduling-Preactor) jej rozvrhuje do front práce pro jednotlivá pracoviště, řídí na nich výrobu, přímou komunikací s operátory a stroji eviduje práci, materiálový tok a kvalitu a zobrazuje operátorům i výkresy a návodky z PLM. Zpět konstruktéry informuje o případných výrobních odchylkách a do ERP systému vrací informace o aktuálním stavu výroby pro další přeplánování.

Hlavní výhody:

 • Online informace i historický přehled o výrobě na jedno kliknutí. Přehled o strojích, zakázkách, produktech i lidech. Informace rychle, bez chyb způsobených ručními zápisy a množstvím papírů.
 • Okamžitá reakce na situaci ve výrobě: předchází výpadkům, rozhodování bez zpoždění (snížení reakčních časů), automatický systém eskalací pro neplánované situace.
 • Jednotná a přesná data napříč výrobou pro všechny. Informace o tom, co, kolik, kdy, kde a za jakých podmínek se vyrobilo. Veškerá dokumentace k zakázce v elektronické podobě (důvěryhodný záznam)
 • Snížení prostojů, analýza důvodů jejich vzniku: monitorování prostojů jednotlivých výrobních zařízení. Propojení informací o prostojích s preventivní i operativní údržbou.
 • Snížení zmetkovitosti, odhalování vady včas: automatická nebo manuální identifikace podezřelých a NOK kusů. Identifikace místa vzniku zmetku ve výrobě i lokalizace vady na produktu. Zvýšení kvality díky video–návodkám, dokumentaci a proškolení pracovníků.
 • Dosažení vyšší výtěžnosti linky (OEE): zvýšení dostupnosti zařízení díky prevenci výpadků. Zvýšení výkonu zařízení díky snížení prostojů. Zvýšení kvality díky snížení zmetkovitosti.

Nejběžnější použití v těchto provozech:

 • Dodavatelé dílů pro automobilový průmysl a dopravu
 • Součásti a sestavy letectví, kosmonautiky a obrany
 • Průmyslové stroje, těžké části a sestavy
 • Komplexní montážní operace a dílenská výroba
 • Energetický průmysl
 • Výrobní oddělení zejména orientované na opracování kovů a plastů
 • Komplexní montážní a dílenská prostředí (vysoká složitost při nízkém objemu výroby), nebo opakovaná, velkoobjemová výroba s vysokým stupněm automatizace

Hlavní funkce:

 • Online komunikace s CNC stroji, sběr stavů stroje, včetně nahrávání CNC programů.
 • Integrace s ERP systémy (SAP, QAD) a s pokročilým APS rozvrhování výroby (Opcenter Scheduling)
 • Správa uživatelů, rolí, certifikátů a dovedností: umožnuje regulovat přístupy k citlivým informacím a zároveň zajišťuje, aby určité úkoly vykonávaly pouze jednotlivci s odpovídajícím know-how.
 • Správa nástrojů, přípravků (nastavení použitelnosti k datu, nebo počtu cyklů).
 • Zobrazení výrobní dokumentace přiřazené k dané zakázce a operaci (výkres, instruktážní video, seřizovací list, kontrolní list, balicí list).
 • Sběr výrobních dat-přes výrobní terminály (bezpapírová výroba). Start/konec jednotlivých operací, v případě měření klíčových rozměrů vyplňuje operátor naměřené hodnoty elektronicky. U neshod se hned určí typ neshody a osoba zodpovědná za rozhodnutí dostane upozornění. Formát tabulky sběru dat může obsahovat různé typy ovládání např. (pole, rozbalovací seznam, přepínač, zaškrtávací pole).
 • Sběr technologických dat (možnost snímání teploty, tlaku, otáček, rychlosti posunu a pro jednotlivé veličiny nastavit limity).
 • Vizualizace výroby - může obsahovat výrobní i technologická data s cílem přehledně zobrazit online náhled na výrobu např. stav stroje (vypnutý, servis, porucha), obsluha, zmetky, počet hotových kusů atd. Layout obrazovky se přizpůsobuje podle přání zákazníka.
 • Vykazování neproduktivní činnosti (čištění strojů a přípravků, zaškolování, administrativní aktivity, meeting). Možnost vytvoření vlastního typu. Systém vždy zaznamenává začátek a konec neproduktivní činnosti.
 • Sledování klíčových výrobních parametrů (OEE-efektivita výrobních zařízení, DPU-počet zmetků na dávku, FPY-jaké % výrobků projde napoprvé výrobním procesem bez neshody).
 • Řízení údržby (elektronická evidence a plánování údržby na jednotlivých zařízeních).

ADC – čárové kódy, RFID

ADC je nadstavbový program pro vybrané moduly QAD. Zvyšuje produktivitu zadávání dat formou snímání čárových kódů či RFID čipů a zjednodušuje získávání informací uživatele o stavu vlastních dat. Uplatní se zejména v procesech distribuce a skladování, ale uplatnění nalezne i v procesech opakované výroby.

S ADC získáte:

 
 • využití v procesech ERP QAD
  • ADC Opakovaná výroba (Zdokonalená),
  • ADC Pracovní příkazy,
  • ADC Řízení skladu (regálový sklad, sklad s paletovými pozicemi),
  • ADC Zdokonalená expedice
 • Odstranění těchto problémů a umožnění:
  • vstupu aktuálních dat ihned do systému,
  • okamžité kontroly na správnost vkládaných dat,
  •  odstranění práce s papírovým médiem
 • zjednodušení postupů v zadávání dat, jenž jsou podstatná pro monitorování výkonnosti výrobního systému. Klasický způsob je příliš nákladný, komplikovaný nebo je obtížné jej zpracovat v dílně nebo naopak v kancelářském prostředí,
 • vyloučení zpoždění a vložení chyb, při zadávání dat způsobených klasickými postupy sběru dat založenými na papírových nosičích.

Vlastnosti

 • ADC podporuje dva základní způsoby sledování zásob:
  • standardní QAD: Místo, SM, Artikl, Série/Dávka, Reference
  • „Paletový štítek“ Číslo PJ a pozice regálu
 • časově nenáročná činnost,
 • bez chybovosti,
 • odstraní dlouhé prodlevy mezi skutečností a záznamem do informačního systému,
 • aktuálnost informací o stavu jsou úplné

Projektové řízení

Projektové řízení řídí projektovou neboli zakázkovou výrobu, která se výrazně liší od běžných typů výrob.

S Projektovým řízením získáte:

 
 • plnou integraci do procesu materiálového toku a účetnictví,
 • včasný přesun vstupních materiálů a výrobků na sklady pro konkrétní projekt, aby mohly být při realizaci projektu použity. Na projekt je vytvářen rozpočet a QAD na projekt účtuje i o všech skutečnostech,
 • i pro nejvyšší vedení firmy čitelné informace o projektech formou grafického znázornění procesů a zařazením metrik pro včasnou identifikaci problémů a jejich příčin

Vlastnosti

 
 • Hlavními znaky projektové výroby jsou:
  • Nutná definice projektu
  • Členění projektů do jednotlivých fází
  • Průběžné sledování stavu projektu
  • Sledování změn oproti plánu
  • Řešení problému na příslušné úrovni
  • Nastavení automatických kontrolních systémů
  • Sjednocení projektové dokumentace
  • Adaptabilita – existence informační zdrojů pro analýzy

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?