Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše

Bioveta

Bioveta, a.s. je významnou firmou v oblasti vývoje a produkce veterinárních a humánních přípravků.

společnost

  • název: Bioveta, a.s.
  • lokalita: Ivanovice na Hané, ČR
  • odvětví: farmacie
  • výroba a technologie: výroba a vývoj veterinárních vakcín a přípravků

popis řešení

  • QAD Enterprise Applications: QAD.NET
  • Nadstavbové aplikace: CRM, B2B portál, ADC (automatický sběr dat)
  • Databáze: Progress
  • Operační systém: Linux
  • Hardware: HP
Bioveta

Končící podpora informačního systému byla implusem pro nový

V roce 2012 dodavatel menšího českého informačního systému, který Bioveta používala, ukončil podporu. Systém bez podpory by do budoucna pro Biovetu, jako každou společnost této velikosti, mohl znamenat ohrožení chodu podniku. Byl to impuls pro vyhlášení výběrového řízení na pořízení nového informačního systému, který by byl generačně dál a odladil by nesjednocenost celého předchozího řešení. Ve výběrovém řízení kladla Bioveta důraz na komplexní celopodnikový plánovací systém (ERP) vhodný pro výrobní podnik ve farmaceutickém průmyslu, který by jednotně pokryl celopodnikové procesy. Důležitá byla důslednost v dosledovatelnosti materiálu pro výrobu, řízení šarží a validace informačního systému, která je vyžadována typem oboru.

Vedení společnosti Bioveta hodnotilo dodavatele podle úspěšných referencí v oboru, zkušeností a vypracovaných nabídek pro různá oddělení podniku. Výběrového řízení se zúčastnily IT firmy s lokálními i nadnárodními ERP systémy. Nejvíce plusových bodů v hodnocení dodavatelů a systémů získala Minerva s ERP systémem QAD. Oborově zaměřený ERP QAD pokryl požadavky Biovety ve všech směrech. Minerva prokázala největší zkušenosti v implementaci systému v daném odvětví, množství úspěšně realizovaných projektů, v dlouhodobé stabilitě a v podpoře nabízeného řešení.

Cíle a výsledky projektu

Cílem implementace nového informačního systému bylo celkově zlepšit řízení celopodnikových procesů jednotným ERP. Zvláštní důraz byl kladen na související procesy od založení zakázky až po plánování zdrojů. Bioveta od nového systému také požadovala podporu budoucího rozvoje společnosti. Finanční ředitel Biovety, Ing. Petr Vinklárek potvrdil naplnění záměru: „Nasazení systému QAD vedlo k zlepšení a zefektivnění činností ve firmě, zejména v oblasti řízení a plánování výroby a pocítili jsme posílení v obchodní části, kde obchodní oddělení nepracovalo s integrovaným systémem. Jsem rád, když slyším od kolegů, že QAD jim pomáhá a usnadňuje každodenní práci“.

Proces implementace byl vedením Biovety velmi dobře uveden mezi všechny pracovníky, kterých se práce se systémem týká. Jedná se o 150 uživatelů pracujících ve všech podnikových procesech: vedoucí výroby, manažeři, obchodní oddělení, materiálně-technické oddělení a ekonomický úsek. Pod heslem „QAD je náš kamarád“, jehož autorem je přímo ředitel společnosti Bioveta Ing. Libor Bittner, CSc., probíhala interní kampaň pro pozitivní přijetí změn a pracovních postupů při implementaci nového systému a pochopení ERP jako pomocníka při práci. I díky tomuto přístupu bylo zahájení práce v novém systému snazší a pro zaměstnance přívětivější

Bioveta prošla validací ERP systému QAD

Implementace byla rozdělená na dvě etapy, kdy po zavedení a spuštění ERP QAD následovala etapa validace systému podle farmaceutických norem. Bylo třeba, aby ERP QAD prošel validací podle americké normy GAMP, která je nejpřísnější v oboru. Validovala se funkcionalita nasazeného řešení, nastavené postupy v procesech a zajištění kontinuální úrovně výroby.

Validace probíhala v roce 2015 a ukončila celý projekt. „Minerva měla vždy konstruktivní a odborný přístup po dobu celé implementace i při dořešení obtížných oblastí. Oceňuji u Minervy profesionální průběh a řízení projektu. Celý implementační tým Minervy prokázal proklientsky orientovaný přístup, což není v současné době samozřejmostí“, zhodnotil Vinklárek spolupráci s Minervou.

Popis řešení

ERP QAD byl zaveden počátkem roku 2014. Specifika technického řešení spočívají především v propojením online na laboratorní systém LIMS a doladění nastavení specifik u řízení šarží vzhledem k výrobě produktů vyžadujících proces růstu živých organismů a kombinaci šarží a plánování. Minerva dodala také B2B portál, který je doplňkem prodejních kanálů Biovety. Materiálový tok je v řešení pokryt automatickým sběrem dat pomocí čárových kódů. Zabezpečuje rychlý a bezchybný pohyb materiálu a produktů uvnitř podniku i v expedici. V dodávce ERP QAD je obsažen modul CRM, který obsluhuje obchodní oddělení a využívá především organizaci práce obchodních zástupců. Pro management byl vytvořen rozhodovací dashsboard a na míru sady prohlížení pro podporu rozhodování.

„U dodaného řešení bych vyzdvihl variabilitu uživatelského rozhraní a velice pěkně se pracuje s prohlíženími“, hodnotí práci s QAD Ing. Jiří Reich, vedoucí oddělení IT v Biovetě a pokračuje: „ z technického hlediska musím říci, že o servrech ani nevíme, vše běží jak má, databáze i operační systém jsou velice stabilní“.

Výhled do budoucna

„Jsme si vědomi, že práce na informačním systému zavedením do plného provozu nekončí. Plánujeme budoucí rozvoj, který momentálně vidím v rozšíření CRM modulu do zahraničních poboček formou domén a v oblasti výroby nás velmi zaujal plánovací a rozvrhovací APS SIMATIC Preactor, který Minerva implementuje“, dodal Reich.

VULM

VULM

Vulm sk je moderní slovenská farmaceutická společnost, která navazuje na dlouholetou tradici, know-how, výzkumnou, vývojovou a výrobní činnost Výskumného ústavu liečiv Modra založeného už v roce 1972.

Bioveta

Bioveta

Bioveta, a.s. je významnou firmou v oblasti vývoje a produkce veterinárních a humánních přípravků.

Více informací
Severochema

Severochema

Severochema je významný výrobce řady chemických produktů.

Více informací

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?