Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
O společnosti

Zaostřeno na průmysl

Produktová řešení

Řízení událostmi – jak zrychlit procesy a přesto udržet standardy

20.11.2023

Jan Bečvář, senior konzultant, Minerva Česká republika

Každý podnik se řídí určitými normami, praktikami a aktivitami. Podnikový proces je v podstatě uspořádaný sled na sebe navazujících aktivit se specifikovanou logikou pro koordinaci mezi těmito aktivitami a řídicími normami. Myšlenkou disciplíny procesního řízení (Business Process Management) je nahlížet na podnikové procesy jako na firemní aktiva, řídit jejich životní cyklus a pracovat na neustálé optimalizaci. Procesy přináší řád, stabilitu a systém v práci.  

V rámci procesního řízení jsou nejčastěji zmiňovány následující nedostatky:

  1. Kvalita procesů (proces nějak funguje)
  2. Definování procesů a udržování dokumentace (máme zdokumentovaný proces, ale není aktuální)
  3. Evidence „na papíře“, v myšlenkách (takhle to asi děláme, znalosti nosíme v hlavě)
  4. Neschopnost monitorovat, měřit procesy, definovat úzká místa (chybí technologie)
  5. Obtížné sledování plnění procesu a jeho výkonnosti (nedostupná data)
  6. Chyby v provádění procesu, které jsou spojené s jeho špatným definováním a nedostupností vhodné technologie

QAD Business Process Management je nástroj pro řízení podnikových procesů, který řeší všechny výše zmíněně nedostatky a zároveň přímo podporuje celý životní cyklus procesu od jeho definování až po sběr dat pro optimalizaci. Systém uživatele v procesu aktivně navádí, přiřazuje mu aktivity ke zpracování  a zároveň mu poskytuje všechny potřebné informace ke splnění dané úlohy. Tím pádem přímo ovlivňuje činnost jednotlivce na jeho konkrétní pozici. Přináší mu strukturu, očekávatelnost, méně stresu nebo více času.

Řízení událostmi - Process Status Viewer graf


Pro definici procesů uživatel využívá nástroj QAD BPM Process Designer. Velkým přínosem je, že workflow negeneruje pouze úkoly, ale úkoly mohou být spojeny s konkrétní funkcí nebo činností v ERP systému QAD. Tuto činnost můžeme vykonat za uživatele automaticky, nebo uživatele do dané funkce navést a předvyplnit požadované informace. Dle definovaných podmínek workflow vygeneruje případné další úkoly na další uživatele. Uživatel má tedy v QAD seznam úkolů včetně priorit, termínů a navigace k jejich provedení. Průběh workflow lze vizualizovat a sledovat, v jaké fázi se momentálně nachází. QAD barevně signalizuje, které kroky již byly zrealizovány (zelená barva), které jsou nyní aktivní (červená barva) a které budou teprve aktivovány (šedá barva). 
Modul QAD BPM řeší i zastupitelnost uživatelů (delegaci), alerty při skluzech v plnění termínů nebo e-mailové notifikace.

Co tedy můžeme od QAD BPM očekávat?

  • QAD Business Process Management zrychlí zpracování podnikových procesů. Procesy standardně procházejí přes více oddělení, více uživatelů, případně více aplikací.
  • Ke každému úkolu lze naplánovat čas nutný k jeho realizaci. QAD BPM pak na pozadí měří skutečný čas a umožňuje analýzu úzkých míst v procesu. To umožňuje optimalizaci procesů a zvyšování efektivity celé firmy.
  • QAD BPM podporuje jednodušší procesy typu založení nového zákazníka i komplexní procesy, například procesy vývoj nových výrobků a zakládání artiklů v ERP. Součástí technologie jsou i adaptéry zajišťující automatizaci opakujících se činností.
  • Dle průzkumu Gartner Technology Research vzroste explicitním definováním procesu (tzn. automatizací stávajícího stavu, časováním aktivit a přiřazením zodpovědností) produktivita o 12 procent oproti původnímu stavu.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?