Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
O společnosti

Zaostřeno na průmysl

Trendy ve výrobě

Zaostřeno na kvalitu

20.11.2023

Vladimír Bartoš, ředitel pro strategii, Minerva Česká republika

Zajišťování kvality ve výrobním podniku, to je rozporuplné téma. Pro jedny nutnost, náplň práce, pro druhé jen komplikace a práce navíc. Mnohokrát jsem viděl, když jsme s lidmi z výroby, skladů nebo nákupu narazili na téma kvality, jak kouleli očima. A naopak, mnoho kvalitářů při vysvětlování svých procesů nedokázalo mluvit konkrétně a stručně. Přesto se shodneme, že dosažení předem stanovené kvality výrobků je naprostou nutností. Pokud se to totiž dlouhodobě nedaří, vznikají neplánované vícenáklady, značka ztrácí své dobré jméno, nabourává se funkčnost běžných procesů a může to vést až ke krachu firmy.

Co je to ale předem stanovená kvalita? Proč nemluvíme rovnou o nejvyšší možné kvalitě výrobku?

Úroveň kvality totiž přímo souvisí s náklady na výrobek a průběžnou dobou výroby. Čím vyšší kvality výrobku budeme chtít dosáhnout, tím bude výrobek dražší a budeme jej déle vyrábět. Kvalita je tedy přímou součástí strategie firmy. Dnes najdeme na trhu téměř od každého výrobku široký výběr od nejlevnějších o nízké kvalitě až po nejdražší v kvalitě vyšší. Čínští výrobci např. v historii sázeli na dobytí trhu levnými a nekvalitními výrobky a fungovalo to. Našli si i v Evropě mnoho zákazníků (i když dnes již najdeme i mezi nimi větší důraz na kvalitu). Naopak jiní výrobci trvají na vysoké kvalitě i za cenu několikanásobně dražších výrobků a existují zákazníci, kteří by nic jiného nekoupili. Vysokou cenu a kvalitu používají jako hlavní nástroj, jak se vyčlenit z nepřeberného množství konkurentů.

O zajištění stanovené kvality výrobků se v každém případě musíme plánovitě snažit. Téměř každá firma má ve svých řadách i člověka odpovědného za dodržování kvality.

Procesy kvality se však liší, pokud máme opakovanou nebo zakázkovou výrobu a také se liší pro výrobky realizované téměř kompletně v jednom podniku nebo pro výrobky vyráběné vícestupňovým dodavatelským řetězcem.

U zakázkové či projektové výroby se soustředíme spíše na procesy a lidi. Výrobky nemají příliš propracované technologické postupy a i předpisy kvality se zaměřují hlavně na kritické milníky výroby. U opakované výroby se vyplácí vytvořit podrobné návodky včetně kontrol s názornými obrázky a trénovat lidi ve striktním dodržování detailně odladěných postupů.

Pokud realizujeme celý výrobek v naší firmě, máme pod kontrolou všechny fáze výroby a je jen na nás, jak zajistíme dostatečnou kvalitu výrobku. Pokud je výrobek vyráběn dodavatelským řetězcem, jako např. automobil, za kvalitu odpovídá finální OEM výrobce a ten stanovuje i standardy kvality a vyžaduje jejich dodržování po svých dodavatelích.

Kvůli garantování kvality výrobků vznikla celá  řada standardů a norem.

Mezinárodní organizace pro normalizaci vydává již od roku 1987 normy řady ISO 9000. Česká republika jako jeden z členů zajišťuje překlady a je zde řada autorit zmocněných k prověření uchazečů a udělování certifikátů. Popularita těchto norem vrcholila před deseti lety, kdy mnoho zákazníků požadovalo ISO certifikaci jako nutnou podmínku pro budoucí spolupráci. Pak ale přišla devalvace způsobená nízkým důrazem některých auditorů na praktičnost certifikace, přílišné papírování a mluvilo se dokonce i o možnostech certifikaci si jednoduše koupit na internetu bez faktického prověření firmy.

Dále vznikla řada oborových norem. V automotive je např. často vyžadována norma IATF 16949 nebo MMOG/LE, která je založena na sebehodnocení. Zcela tedy odpadá riziko úplatného auditora a je naopak kladen důraz na odpovědnost firmy, která se chce zlepšovat a tudíž sama hledá svá úzká místa. V potravinářství se setkáváme s HACCP a ISO 22000, ve farmacii zase s ISO 13485-2016, FDA 21 a řadou EUDRALEX.

Ke všem normám a k celé problematice kvality můžeme přistoupit s cílem získat certifikát anebo s cílem zlepšit se a zajistit trvalou kvalitu svých výrobků. V posledních letech vyhrává druhý přístup, firmy i auditoři se snaží o omezení byrokracie a stanovení a dodržování praktických postupů.

Do kvality silně zasahují 3 firemní faktory: Lidé, procesy a systémy. Podle funkčnosti těchto faktorů lze každou firmu označit pomalou nebo rychlou rybou. Není důležité, jak jste velcí. Budoucnost nepatří velkým rybám, ale díky neustále se zrychlujícímu podnikatelskému prostředí pouze a jenom rychlým rybám.

Pomalé ryby nedůvěřují svým lidským zdrojům, podnikové procesy mají zaměřené na účinnost a systémy navržené pro aktuální dobu. Rychlé ryby uznávají a oceňují své lidi a jejich názory, procesy mají chytře navržené a řízené a jejich systémy jsou pružné a schopné se přizpůsobit změnám.

Jaké vlastnosti by tedy měl mít moderní ERP systém používaný tzv. rychlou rybou?

  • Schopnost podpořit nově přicházející požadavky výrobní firmy pokud možno bez klasického programování (no-code/ low-code). Široká funkčnost eliminující nutnost pořizování rozšiřujících cizích SW komponent s problematickým propojováním.
  • Uživatelské rozhraní optimalizované pro běžné lidi, dostupné odkudkoli a na čemkoli. Komunikace se zařízeními eliminující ruční záznamy informací, které se dají získat automaticky.
  • Zabudované standardy cílového průmyslu vč. podpory norem kvality.
  • Podpora rozhodování s řízením událostmi.
  • Rychlá implementace zahrnující reengineering podnikových procesů a následnou aktivní péči při provozu.
  • Snadné budoucí upgrady s průběžným získáváním nové funkčností a technologií.
  • Bezpečnost provozu a dat/ kritických informací pro podnikání.

 

Podnikové ERP systémy jsou a budou základem moderních digitalizovaných firem. Pokud jsou komplexní s výše uvedenými vlastnostmi, nejsou levné. Jejich implementací však dosáhnete v krátkém čase razantní změny svých procesů a intenzivního zapojení svých zaměstnanců do fungování firmy. Plánování od prodeje, přes výrobu až po nákup zajistí nejen vyšší efektivitu, ale i vyšší předvídatelnost a kvalitu vašich výrobků. Spojení fyzického a hodnotového toku umožní nákladový controlling a vizualizaci peněz ve všech procesech včetně zajišťování kvality.

Alternativou je levnější pořízení menšího systému. Pak ale budete muset pořizovat další a další systémy pro doplňování chybějící funkcionality, programovat rozšíření, která znemožňují upgrady na vyšší verze a snižují vaši budoucí flexibilitu. Výsledné náklady budou vyšší a dosažený efekt nižší.

Proč to dělat složitě, když to jde jednoduše.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?