Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
O společnosti

Zaostřeno na průmysl

Případové studie

Implementace technologie RFID v IAC Group s.r.o.

23.11.2022

Libor Jinda, technický ředitel servisu, Minerva Česká republika
IACG závod Přeštice

V následujícím článku bych chtěl přiblížit problematiku nasazení RFID technologie v praxi u našeho zákazníka, dodavatele automotive IACG závod Přeštice, kde bylo její použití přínosem. Minerva si RFID technologii osvojila již před mnoha lety, ale reálné implementace stále vázly na ceně RFID tagů. Ta byla pro reálné nasazení stále vysoká. V IACG před několika lety nehleděli na náklady, ale zamysleli se nad přínosy této technologie a do její implementace se pustili.

Skladování v IACG Přeštice vždy probíhalo na pevných pozicích pro každý artikl ve skladu. Skladníci se dobře orientují, kde zásobu najít a podle možností vyskladnit. Evidence pohybů probíhala vždy na kioscích osazených PC se čtečkou čárových kódů. PC byla umístěna u výstupních vrat ze skladu do haly k dalšímu zpracování materiálu ve výrobě. Na kioscích byl pouze prováděn skladový přesun s kontrolou FIFO, pokud by ho skladník porušil.

Cílem zlepšení průchodu materiálu do výrobního procesu ze skladu, byla hlavně úspora času obsluhy vysokozdvižných vozíků. Skladník při přesunu musel vystoupit z vozíku, oskenovat vyvážené zásoby a následně je převézt do výrobního procesu. Toto řešení IACG při navyšování výroby již nevyhovovalo a IT tým z IACG hledal jiné řešení. Oslovil nás, jako partnera v IT technologiích ve firmě, zda bychom mohli pomoci nasadit RFID technologii s integrací do ERP QAD.

logo IAC Group

Vzhledem ke zkušenostem, které jsme s touto technologií měli, to byl vítaný požadavek. Tým IACG původně uvažoval o použití samostatného SW, který by komunikaci mezi RFID snímači a QAD zprostředkoval. To jsme již na začátku projektu změnili a navrhli přímou integraci snímačů do QAD. O přímou integraci HW prostředků se ostatně Minerva snaží vždy, pokud je to možné.

Pro řešení byl vybrán HW od společnosti Zebra (v té době ještě Motorola). Řešení zahrnuje tisk RFID tagů ve formě etiket, na které jsou tištěny také základní údaje o artiklu jak v čitelné podobě, tak i v čárovém kódu. Pro tisk se používají víceméně standardní termotransferové tiskárny s možností zápisu informace do RFID tagu. Těmi jsou označovány zásoby při příjmu od dodavatele. Dále průjezdovými branami, s pevnými RFID snímači se čtyřmi anténami na jednom průjezdovém místě. Pro aktivaci čtení brány se používají indukční smyčky zabudované v podlaze, které zaznamenají příjezd vozíku a spustí čtení RFID tagů. Obsluha vozíku pak pro kontrolu údajů používá terminál s klientem QAD, pevně umístěný na vozíku. Pro identifikaci zařízení, na které se mají načtené údaje odeslat slouží pevné RFID tagy umístěné na vozících.

Sklad pracuje s příjmy a výdeji většinou celých balení materiálů. Evidence je založena na označení každého kartonu kusových nebo materiálů v rolích RFID tagem. Do toho se při příjmu nahraje unikátní číslo balení, přidělené z číselné řady. Výdej materiálů do výroby probíhá periodicky podle spotřeby ve výrobě. Skladníci doplňující chybějící zásoby, vyzvednou balení na skladě a naloží je na vozík. Většinou se jedná o 10-20 balení výrobků. Při průjezdu do výrobní haly se na terminálu vozíku v QAD zobrazí počet a seznam naložených balení včetně informací o artiklech a šaržích materiálů. Obsluha zkontroluje počet načtených balení a případná chybová hlášení. Pokud je vše v pořádku, údaje potvrdí a v QAD je následně automaticky proveden přesun zásob do výroby.

Při řešení tohoto projektu jsme řešili několik oblastí, které je potřebné při návrhu použití vždy ošetřit.

V případě IACG Přeštice se jednalo hlavně o skladování některých materiálů v klecových paletách, kde je čtení omezeno kovem obepínajícím tag. Další oblastí bylo i správné určení rychlosti průjezdu vozíku RFID bránou, kdy při pomalém nebo rychlém průjezdu je schopnost čtení snížena.

Při řešení evidence přesunů zásob ze skladu do výrobního procesu jsme se nevyhnuli ani SW ošetření čtení RFID tagů, na straně skladu i na straně již přesunutých zásob do výroby. Tuto část jsme řešili přímou kontrolou evidovaných zásob v QAD a jejich umístění. Načtené RFID tagy byly při čtení ignorovány.

RFID technologie existuje již zhruba 50 let a nikdy nedošlo k jejímu nasazení ve větším měřítku u výrobců, zejména z důvodu ceny RFID tagů. Dnes je možné tuto technologii určitým způsobem nahradit kamerovými systémy pro čtení většího množství čárových kódů třeba z balení na celé paletě. Etikety musí být ale všechny vidět. To však při balení např. 3x3x3 boxy na paletě nikdy není možné, ani při instalaci kamerového systému, který dokáže paletu sledovat ze všech stran. Technologie RFID má v tomto nesporné výhody. Díl označený RFID tagem nemusí být vidět, aby byl snímačem načten. Je tedy možné kontrolovat i obsah zabalených kontejnerů.

Dnes se k RFID technologii začaly přiklánět velké evropské automobilky, které začínají od svých dodavatelů požadovat značení každého dílu RFID tagem. Tento impuls vedl k výraznému zlevnění RFID tagů na trhu a třeba se nasazení této technologie ve větším měřítku již konečně dočkáme.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?