Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
O společnosti

Zaostřeno na průmysl

Z historie

Vývoj řešení pro řízení velkoskladu

23.11.2022

Petr Pischek, sales manager, Minerva Česká republika

Byl jsem osloven, abych zavzpomínal na začátky vývoje našeho SW řešení pro pokrytí potřeb řízení velkého skladu. Jeden z našich, i v současnosti, velkých zákazníků Madeta a.s. (tehdy Jihočeské mlékárny a.s. neboli JČM) implementoval s naší pomocí základní moduly informačního systému QAD (dříve MFG/PRO) a psal se únor roku 1997. Bylo potřeba pokrýt i rozsáhlou funkcionalitu skladů. Již tehdy bylo navrženo vše provést „bezdrátově“ s radiofrekvenčním pokrytím všech prostor skladů a použitím mobilních terminálů.

Navrhli jsme čtyři varianty pokrytí požadavků:

 1. SW produkt firmy ROBOCOM SYSTEMS INC. RIMS2001 – řízení velkoskladu. Jednalo se o produkt, který byl vyvíjen americkou firmou Robocom nezávisle na ERP a je dodáván včetně již standardního rozhraní na QAD.
 2. Technické řešení používané firmou Ford v ČR – RF Express. Jednalo se o zpracování čárového kódu spolu se systémem QAD – RF EXPRESS – radiofrekvenční spojení zpracování čárového kódu s napojením na databázi QAD.
 3. SW produkt firmy Largotim WM/PRO (Warehousing) – řízení velkoskladu. Jednalo se o produkt, který byl vyvíjen největším světovým partnerem firmy QAD holandskou firmou Largotim a byl dodáván jako standardní modul QAD.
 4. Vypracování analýzy ve spolupráci se zákazníkem a customizace funkcí, které vyplynou jako potřebné pro mlékárny a nebude možnost je řešit standardními funkcemi QAD.

Jako nejvýhodnější varianta pro mlékárny byla vybrána varianta 4 – vypracování společné analýzy. Byla zhotovena studie našimi zaměstnanci a v říjnu 1997 odevzdán dokument s názvem Návrh řešení IS distribučního skladu JČM (QAD). Z úvodu tohoto dokumentu vyplývá rozsah řešení, které z původního dokumentu cituji:

„Předkládané řešení detailně vysvětluje použití technologie firmy TELXON (ruční počítače PTC s laserovým scannerem pro čtení čárového kódu, radiový systém GCSTCP a prvky ARLAN) ve vazbě na zavedený informační systém MFG/PRO (dnes QAD).

Provoz distribučního chladírenského skladu JČM

V distribučním skladu bude prováděn centrální příjem předisponovaného zboží od vlastních výrobních závodů a cizích subdodavatelů. Ze skladu bude prováděna redistribuce zboží ve vlastní obchodní oblasti, která zahrnuje cca 3000 odběratelů (včetně provozoven Č. Krumlov, Prachatice) a distribuce artiklů vyráběných na závodě České Budějovice pro ostatní závody. Výjimku (časově omezenou) tvoří redistribuce tekutých výrobků, které jsou vyráběné na závodě Č. Budějovice pro „linkové“ zákazníky a redistribuce na ostatní závody. U těchto zákazníků a pro redistribuci se bude kompletace a nakládání provádět ze skladu výroby.

Podmínky pro řešení

 • pro evidenci a manipulaci palet, jejich pohybu v procesu skladování použít technologie čárového kódu
 • v řešení zohlednit specifické podmínky a vlastnosti regálového distribučního skladu:
  • množství skladovaných artiklů,
  • obrátkovost zásob,
  • manipulace se zásobami,
  • rychlost kompletace zákaznických objednávek,
  • zjednodušení, zmenšení chybovosti při evidenci dat.“

Na svou dobu u nás moderní řešení využívající „bezpapírovou“ obsluhu, jak vyplývá i z popisu jednoho z procesů: „Princip použití PTC pro kompletaci artiklů OBJEDNÁVEK / ZAKÁZEK skladový operátor („pěší obsluha“ i „obsluha vozíku“) používá PTC počítač, který komunikuje pomocí RF s počítačovým serverem. Práce operátora je řízena a organizována „počítačem“ tak, aby dosahoval maximální efektivnosti. Existuje celá řada teorií, jak do velkokapacitního regálového skladu efektivně umísťovat zboží. Doporučujeme pomyslné rozdělení regálových pozic v rozsahu tříd artiklů. Statistikou výdejů lze po určité době provést vyhodnocení a optimalizaci naskladňování artiklů.“.

Celý projekt řízení skladu byl realizován spolu se zaváděním ostatních modulů informačního systému QAD (tehdy MFG/ PRO) na všech závodech JČM a potřebná customizace se prováděla průběžně. Výsledkem byla úspěšná implementace.

Citace z tehdejšího tisku z počátku roku 1999:

„Jihočeské mlékárny, a.s. jsou v současné době největší potravinářský podnik v České republice. Organizační struktura společnosti je tvořena 11 mlékárnami umístěnými v jihočeském regionu. V JČM, a.s. pracuje přibližně 1800 zaměstnanců a vyrábí více než 200 druhů mléčných výrobků, které jsou distribuovány velkoobchodům a maloobchodům po celé České republice. Přibližně 25% objemu produkce je umisťováno na zahraničních trzích. JČM, a.s. zásobují cca 6 000 zákazníků, což představuje vyhotovit více než 16 000 faktur za měsíc. Sídlo společnosti je v Českých Budějovicích, které řídí podnik pomocí komplexního informačního systému od firmy Digitis, a.s.“ …„Digitis také v roce 1998 spolupracovala s JČM, a.s. na řešení pro řízení nového distribučního skladu v areálu JČM, a.s. v Českých Budějovicích. Použitý systém plně podporuje čárové kódy, je integrovaný s ERP MFG/PRO, umožňuje řízení skladových zásob v reálném čase a provádět distribuci výrobků s ohledem na dobu jejich trvanlivosti.“

Cesta k úspěšnému řešení celopodnikového informačního systému v JČM včetně řízení všech skladů, nebyla jednoduchá, ale hodně nás naučila, znovu citace z toho samého článku:

„Implementace byla obtížná, avšak pozitivní pro nás byl přístup konzultantů Digitisu. Měli velkou snahu, byli jsme s nimi spokojeni.“ říká Ing. Pavel Přílepek, analytik JČM. A k tomu dodává Ing. Jaromír Kouba, ředitel IT „Dnes jsou všechny moduly v plném provozu, každý závod je připojen k centrálnímu serveru v Českých Budějovicích. JČM, a.s. oznámily 30. srpna 1998 dosažení desetimiliónté skladové transakce a nyní se blíží k 15 miliónům.“

Od té doby už uplynulo hodně vod v řece Malši, náš systém řízení skladu se výrazně zdokonalil a Madeta a.s. (dříve JČM) stále úspěšně podniká i s naší podporou a ERP systémem QAD.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?