Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
O společnosti

Zaostřeno na průmysl

FAQ

Co vás zajímá o plánování výroby

23.11.2021

Michael Hégr, konzultant, Minerva Česká republika

Sdílíme odpovědi na časté otázky, které slýcháme z výrobních firem týkající se plánování výroby.

Jak je APS začleněné ve struktuře podnikového IS? Pokud nemám ERP vystačím si s APS?

APS rozvrhování slouží jako nadstavba nad ERP plánováním, kdy v podnikovém ERP se provádí výpočet MRP do neomezených kapacit včetně optimalizace napříč zakázkami. MRP generuje optimalizované výrobní příkazy a ty jsou následně rozvrženy v APS do konečných kapacit pokročilými metodami.

Zavedení APS bez funkčního ERP Minerva nedoporučuje. APS je náročné na data a ty mají firmy ve svých informačních systémech. Použití APS bez MRP plánování si umíme představit u malé firmy s velice jednoduchou výrobou, kdy se výroba realizuje na malém množství výrobních zařízení.

Co obnáší příprava na zavedení APS?

Je důležité, aby firma byla pro zavedení APS připravena a kladla důraz na zefektivnění podnikových procesů. Dalším důležitým faktorem je podpora pro zavedení APS jednak u vedení společnosti, ale i u pracovníků oddělení Plánování.

Předpokladem je, že firma má zavedený vhodný ERP systém, který je správně naimplementován, používán a je tudíž schopen poskytnout potřebná data pro APS, a to včas a v potřebné kvalitě.

Jedná se především o správné struktury výroby, přípravné časy a časy výroby musí odpovídat reálným časům, dále je nutno provádět odvádění výroby, nejlépe online, ale minimálně při změně výroby a na konci směny. Také je potřeba mít k dispozici data, dle kterých bude docházet k rozvržení výrobních operací, jako např. sdružovaní dle podobnosti, vstupního materiálu, barvy, rozměru atd.

Před rozhodnutím, zda zavést APS, by vždy měla předcházet podrobná analýza, ve které se definuje, co od zavedení APS očekáváme, co je nutno zabezpečit a co to přinese.

Je v dnešní době MRP překonané nebo má své místo v procesu plánování? Jakou důležitost má v praxi z pohledu dodavatele?

MRP plánování je a dlouho zůstane nedílnou součástí plánovacího procesu. Jedná se o základ plánování všech světových ERP informačních systémů. Do výpočtu MRP vstupují veškerá důležitá data a číselníky: zakázky (diskrétní zakázky, prognózy), nákupní objednávky, stavy skladů (materiálů, polotovarů a hotové výroby), kusovníky, postupy, plánovací parametry, rozpracovanost atd. MRP poskytuje základní informace – co, kdy a jak je potřeba nakoupit a vyrobit. Pokud nemáte funkční MRP plánování ve vašem ERP systému, musíme jej nahradit sadou Excelů, v nichž uživatelé provádějí stejné výpočty, které by jim poskytlo MRP.

Jaký je rozdíl mezi prognózou prodeje, bezpečnostní zásobou a sezónní zásobou?

Všechny tři veličiny vstupují vedle prodejních zakázek do MRP plánování jako nezávislá poptávka, pro kterou pak MRP zajišťuje dynamicky v čase pokrytí výrobou a nákupem.

Bezpečnostní zásoba artiklu je přednastavené množství, které se snaží MRP neustále udržovat na skladě. Pokud je skutečná zásoba nižší než nastavená bezpečnostní zásoba, MRP se ji bude snažit ihned doplnit. Pokud je zásoba na skladech vyšší než bezpečnostní zásoba, MRP bude plánovat daný artikl, jako by reálná zásoba byla o bezpečnostní zásobu nižší. Např. v zásobách máme 120 kusů artiklu a bezpečnostní zásoba je nastavena na 100 kusů. Poptávka po tomto artiklu je 50 kusů. MRP plánování doplánuje požadavek na doplnění daného artiklu ve výši 30 kusů, případně jej následně zoptimalizuje dle dalších plánovacích parametrů (dávky, minima, maxima, kumulace napříč zakázkami za časový interval, …).

Sezónní zásoba artiklu je vlastně bezpečnostní zásoba nastavená k budoucímu datumu. Slouží k předvyrobení výrobků v době dostatečných zdrojů na předpokládanou prodejní sezónu se zvýšenou poptávkou. MRP plánování včas zajistí výrobu či nákup a sezónní zásobu bude uchovávat až do termínu startu sezóny.

Prognóza prodeje je předpověď prodeje výrobku v čase, obvykle po týdnech nebo měsících. Může být nastavena i pro reprezentanta skupiny výrobků s předdefinovaným poměrem prodeje konkrétních výrobků v rámci skupiny. Stanovuje se ručně dle zkušeností prodejců s trhem nebo statistickými metodami dle historie prodeje s následnými korekcemi. Zakázky evidované do systému disponibilní prognózy konzumují a MRP plánování zajišťuje vznik patřičných zásob k termínům prognóz a zakázek. Pokud by byly prognózy ideálně přesné, budeme mít téměř nulové zásoby a zakázky budou vykrývány přesně v termínech. Pokud jsou prognózy podceněny, nové zakázky budou navyšovat plán. Pokud jsou nadsazeny, vzniknou volné zásoby, které MRP použije pro budoucí prognózy a zakázky.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?