Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
O společnosti

Zaostřeno na průmysl

Produktová řešení

AP Opcenter Planning

23.11.2021

Michael Hégr, konzultant, Minerva Česká republika

Ve většině výrobních firem jsou dnes používány pro podporu podnikových procesů informační systémy kategorie ERP (Enterprise Resource Planning), v našem případě Adaptive ERP QAD. Jedná se o procesy podporující oblasti prodeje, nákupu, skladování, evidence výroby, ekonomiky, ale také plánování. Základem plánování ve výrobním podniku je MRP (Material Requirements Planning), tedy plánování potřeby materiálu, kdy výsledkem jsou potřeby – na nákup materiálů, na výrobu, popřípadě funkční zprávy zobrazující informace pro plánovače o nutných změnách v již schválených nákupních objednávkách a pracovních příkazech.

Pokud má výrobní firma tyto základní procesy v oblasti plánování zvládnuty a chce jít dále, tak dalším krokem je implementace pokročilého plánování APS (Advanced Planning and Scheduling). Pro většinu konkurenčních systémů je APS popisováno jako jeden nástroj, pohled společnosti Siemens a Minervy je odlišný, jedná se o dva systémy s různou funkcionalitou a použitím, které se ale v oblasti plánování navzájem doplňují. AP (Advanced Planning) a AS (Advanced Scheduling) jsou nástroje zařazené do produktové řady Siemens Opcenter, tedy do řady produktů, které mají podporovat zavedení automatizace a digitalizace, což je v dnešní době nazýváno jako Průmysl 4.0. Siemens klade důraz na Průmysl 4.0 a nástroje Opcenter Planning a Opcenter Scheduling jsou v tomto duchu vyvíjeny.

Zařazení produktu Opcenter Planning a Opcenter Scheduling do plánovacího procesu výrobní firmy je následovné – Opcenter Planning slouží k sestavení hlavního plánu výroby, ověřeného na klíčových výrobních zařízení firmy. Výsledky hlavního plánu jsou importovány do ERP systému, kde následuje výpočet MRP a proces plánování dále pokračuje rozvržením pracovních příkazů v Opcenter Scheduling.

Opcenter Planning dává uživateli informace – co vyrobit, kdy vyrobit, kolik vyrobit, kde vyrobit, jaký materiál a jaké zdroje jsou požadovány.

Opcenter Scheduling dává uživateli informace – jak nejlépe vyrobit, v jakém pořadí operace vyrábět, priority, jak je plán plněn a zda je třeba změnit plán.

Plánování v Opcenter Planning

Datové zdroje pro plánování v Opcenter Planning nejsou tak náročné jako je v případě Opcenter Scheduling, základní informace čerpá Opcenter Planning z ERP (QAD) sytému, jedná se především o artikly, prodejní objednávky, prognózy, rozpracovanou výrobu a stavy skladů. K artiklům je možno dále importovat důležité plánovací parametry jako jsou – bezpečnostní zásoby, velikosti vyráběných dávek a jejich násobky atd. Dále se importují kusovníkové vazby a pracovní postupy, a to jen pro klíčové výrobní zařízení (úzká místa) na kterých se provádí ověření hlavního plánu výroby. V Opcenter Planning se definují – zdroje (klíčová výrobní zařízení), kapacita zdrojů (hod, ks, m, kg), skupiny zdrojů, kalendáře a plánovací horizont. Na základě již uvedených dat (prodejní objednávky, prognózy, stavy skladů atd.) Opcenter Planning provede výpočet reálného množství pro každý artikl hlavního plánu výroby (MPS – Master Production Schedule).

Plánování může probíhat v režimu omezené nebo neomezené kapacity a plánovacím obdobím mohou být dny, týdny, měsíce nebo kombinace všech tří možností.

Plánovací parametry lze nastavovat pro jednotlivé artikly zvlášť, což umožňuje používat různé výpočty pro každou jednotlivou položku. Proto je například možné, aby některé produkty byly vyráběny v režimu výroby na sklad, zatímco jiné v režimu výroby na zakázku.

Graf AP Opcenter Planning
Graf AP Opcenter Planning

Výhody pokročilého plánování v Opcenter Planning

Opcenter Planning zobrazuje informace pro podporu rozhodování u střednědobého a dlouhodobého plánování, informace, v jakém období je výroba, jak vytížena. Při plánovaní v režimu omezené kapacity pomáhá vyrovnávat zatížení výroby a poskytuje informace do jakého období je možno ještě nabírat zakázky nebo ne. Je schopen rychle reagovat na změny v poptávce a odpovědět, zda je možno požadovaný termín zákazníka splnit.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?