Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
O společnosti

Zaostřeno na průmysl

Produktová řešení

Expertní konfigurátor

22.6.2021

Vladimír Bartoš, ředitel pro strategii, Minerva Česká republika

Konkurence na trhu je obrovská a jednou z cest, jak upoutat zákazníka, je dát mu pocit jedinečnosti. Umožnit mu, aby si výrobek přizpůsobil dle svých představ. To ale směřuje k vývoji výrobku na míru dle zákazníkova zadání, zvyšuje náklady kvůli zakázkové výrobě a prodlužuje dodací lhůtu kvůli nemožnosti předzásobení. A přesto, společnosti, které dokáží skloubit modifikovatelnost výrobků s udržením nízkých nákladů a krátkými dodacími lhůtami, mají před svými konkurenty výraznou výhodu.

Jak na to? Předně nelze dát zákazníkovi zcela volnou ruku při definici výrobku, ale je nutné předem promyslet, jaké vlastnosti a v jakém rozsahu budou na výběru zákazníka. Výrobky s různými vlastnostmi pak budou zákazníkem konfigurovatelné a budou spadat do řady o různých provedeních.

Graf konfigurátoru

V této chvíli se dostáváme na křižovatku k jednoduché nebo expertní konfiguraci.

Jednoduchá konfigurace je založena vždy na stejném čísle výrobku (artiklu) s příznakem konfigurovatelný a s předdefinovanými možnostmi výběru v rámci vlastností. Jakmile vyberete takový výrobek do nabídky nebo zakázky informačního systému, dostanete na vybranou z vlastností a svým výběrem definujete např. výbavu výrobku. Systém pak zohlední váš výběr při montáži výrobku nebo při expedici tím, že řídí balení. Výbava má rovněž své prodejní ceníky, takže systém také dopočítá cenu. Výrobek o různých konfiguracích však má vždy stejné číslo artiklu a na skladě je nutné jej identifikovat navíc i číslem zakázky, pro níž byla konfigurace provedena.

To přináší řadu nepříjemných specifik při plánování výroby a controllingu nákladů. Lepší je, když je každý výrobek s různými parametry evidován v systému pod samostatným číslem artiklu. Víte ale, kolik variant výrobků by musel technolog zadat do systému včetně nových kusovníků a postupů, kdybychom v katalogu nabídli konfigurovaný výrobek ve třech barvách, pěti rozměrech a dvou výkonech? Jde o součin všech nabízených vlastností, tedy 3 x 5 x 2 = 30. To prostě nelze zadávat do podnikového systému předem! Proto potřebujeme expertní konfigurátor, který bude veškeré TPV podklady generovat automaticky. Vývojáři a technologové v něm přednastaví prodejní a technologickou konfiguraci výrobku.

V prodejní části připraví dotazník s laickými otázkami zaměřenými na zjištění vstupních parametrů pro konfiguraci výrobku. Pro řízení otázek mohou nadefinovat pravidla, která zabraňují nesmyslné konfiguraci. Např. pokud zákazník vybere cílový region, systém je již schopen dopočítat napětí v elektrické síti, určit koncovku síťového kabelu a klade proto jiné otázky. Neumožní volbu variant nefunkčních pro dostupné napětí. Systém si ukládá zjištěné odpovědi do paměti pro použití v dalším kroku.

V technologické konfiguraci vývojáři přednastaví pravidla pro založení nových vyráběných artiklů, vygenerování kusovníků, postupů, kalkulaci nákladů a stanovení prodejní ceny. Vše je řešeno rovnicemi a logickými podmínkami s využitím odpovědí z prodejní části konfigurace.

Graf konfigurátoru

Jak potom systém pracuje?

Když uživatel eviduje nabídku nebo zakázku do systému a zvolí konfigurovaný artikl (jakéhosi reprezentanta všech budoucích možných provedení v dané řadě výrobků), spustí se dotazník pro prodejní konfiguraci. Uživatel odpovídá na dané otázky výběrem z možných odpovědí, zadáním čísel, zaškrtnutím ano/ne apod. Po zodpovězení dotazníku systém provede kontrolu, zda již stejná konfigurace nebyla realizována. Pokud ano, použije existující již dříve vygenerované artikly a jejich technologické normy. Pokud nikoli, vygeneruje nové artikly (vytvoří pro ně čísla, názvy a vyplní další pole dle zadaných pravidel), pospojuje artikly do kusovníků a vytvoří pracovní postupy s operacemi (zvolí nutné výrobní a kontrolní operace a vypočítá dle zadaných pravidel časy). Dále spustí kalkulaci nákladů pro ocenění budoucích vyráběných artiklů a stanoví prodejní cenu výrobku. Uživatel pak dokončí prodejní zakázku a následují standardní procesy plánování a řízení výroby a expedice k zákazníkovi.

Podobné konfigurátory existují i v CAD systémech. Vesměs však slouží k urychlení práce konstruktrů a technologů při tvorbě podkladů pro výrobu. Všimněte si, že u výše popsaného expertního konfigurátoru byla tato práce zcela automatizována a došlo tedy k výraznému zkrácení celého procesu a tím také ke zkrácení dodací lhůty zákazníkovi.

Protože konfigurace pracuje s typovými díly, můžeme se dle potřeby i předzásobit a využívat větší či menší sériovost výroby. Tím udržíme i náklady na konfigurované výrobky na rozumné úrovni.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?