O společnosti

Zaostřeno na průmysl

Komentáře

Koronavirus v ekonomice a legislativě

22.5.2020

Petr Koptík, předseda představenstva, Minerva ČR

Mnoho našich zákazníků, výrobních firem v České republice a na Slovensku, jede na poloviční výkon či dokonce stojí.

Naše firma se od počátku snažila rychle reagovat na vzniklou situaci. Některé procesy běží bez zásadních změn, jiné se musely přizpůsobit epidemiologické situaci, ale celkově se u nás žádná činnost nezastavila.

Nastalá situace má vliv na útvar prodeje. Jsme dodavatelem informačních systémů, které nelze nabízet a prodávat metodou prodeje přes pult. Náš přístup vyžaduje osobní kontakt, prezentace, obchodní jednání atd. I přes nemožnost cestování se nám velice dobře daří udržovat kontakty pomocí telefonování, vedeme jednání pomocí online komunikačních nástrojů typu Skype, a tradičně dobře funguje elektronická komunikace.

Rozšířili jsme naši nabídku o školení se vzdáleným přístupem, vzdálené konzultace apod. Po odeznění stávajícího krizového stavu očekáváme vyšší poptávku po cloudových službách a řešeních, a proto připravujeme konkrétní nabídky s možností okamžité realizace.

Co se týče marketingu a oddělení podpory prodeje je práce více než obvykle. Interně se u nás vžil slogan: „Brousíme sekery“ otupené neustálým používáním bez důsledné průběžné údržby.

Jinými slovy, připravujeme se na budoucnost. Konzultanti se školí, osvojují si nové verze a funkčnosti. Připravují zcela nové demoverze. Současně také probíhají vzdálené zákaznické prezentace.

Úspěšné jsou nyní webináře, kdy kolegové konzultanti prezentují naše aplikace a řešení širokému publiku složeného převážně z lidí, kteří pracují v režimu home office. Velká poptávka je také po HW a systémových nabídkách a vzdálených konzultacích.

Připravili jsme nový katalog online školení, aktuální informace pro naše zákazníky, neustále vylepšujeme náš web, s hlavními partnery připravujeme webináře či případové studie atd.

Nastalá situace a vládní nařízení nás donutila zrušit naši nejdůležitější výroční zákaznickou akci, m.konferenci 20. S úplným zrušením jsme se ale nesmířili a připravujeme její novou online formu. Jsme přesvědčeni, že tak alespoň částečně nahradíme původní akci a „sejdeme se“ společně v jiné podobě než jsme byli zvyklí dosud.

V realizaci projektů, bylo nutné ze dne na den přejít na vzdálené přístupy, změnit a upravit harmonogramy a plány. V menší míře se (hlavně nadnárodní projekty) zastavily na dobu neurčitou.

Lokální projekty ve fázi modelování procesů nebo pilotní fáze se nezastavily. Mladší konzultanti okamžitě, ale i „starší“, preferující osobní kontakt, toto zvládli dalo by se říci excelentně.

Osobně se domnívám, že (po odeznění pandemie) budeme u budoucích projektů nově nabízet některé implementační služby variantně vzdáleně. Dochází k významné úspoře v cestovních nákladech a času, což ocení v první řadě zákazníci.

Vždy ale bude nutná naše přítomnost u zákazníků při rozjezdu systému z důvodu naší podpory a řešení vždy vznikajících problémů.

Osobně očekávám, že po zkušenostech ze současného stavu se bude situace měnit. Zákazníci, kteří nyní prožívají nedostatek vlastních lidí budou vyžadovat vyšší spolupráci s dodavatelem IT. Naše firma nyní prezentuje naši sílu a stabilitu a do budoucna jsme připravení převzít na projektech větší odpovědnost i například za čištění a ladění dat a jejich importy do systému. Velkou část nastavení podnikových procesů a systému již nyní provádíme bez spoluúčasti klienta a posouváme se ke strategii „Cokoli jako služba“ (XaaS).

U některých našich uživatelů nastal okamžitý požadavek na vybudování e-shopu. Prostě, co se týče útvaru realizace, pracujeme na 100 % a jsme připravení okamžitě navázat a pokračovat na momentálně pozastavených zahraničních projektech.

Všichni konzultanti realizace projektů jak produktů QAD, tak Siemens pracují v režimu Home Office. Dokonce uvažujeme o náboru nových zaměstnanců.

Servis pracuje také naplno, programátoři a systémoví specialisté přešli z velké části do režimu Home Office. Náš Service Desk, poskytující služby help desku pracuje bez jakéhokoliv omezení stejně jako útvar administrativy.

Za současné situace klademe vyšší důraz na pravidelné online porady interních oddělení, které jsme rozšířili o neformální část. V této části každý dostává možnost sdělit svým kolegům cokoliv se zábavným či edukativním zaměřením. Funguje to jako morální podpora v době, kdy se nemůžeme naživo vidět.

Mimo to, že jsme nápomocni našim zákazníkům – výrobcům, snažíme se pomáhat i jinde, kde je to v našich silách. Nabídli jsme například naše vydezinfikované a potřebnou technikou vybavené kancelářské prostory pro školní online výuku. Ne každý (možná žádný) pedagog disponuje doma technikou a SW vybavením pro pořádání online přednášek pro velký počet posluchačů. A tak jsou naše „opuštěné“ prostory, technika a vybavení v současnosti jinak užitečné, například i studentům Univerzity Karlovy pro technologicky lépe realizovatelné online semináře. Pedagogům naše nově rozšířené možnosti školení se vzdáleným přístupem nabízí bohatší možnosti, než jsou ty, kterými disponují pro učitele běžně dostupná komunikační rozhraní.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?

K nastavení a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Prohlížením webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies