Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
O společnosti

Zaostřeno na průmysl

Produktová řešení

Adaptivní ERP systém

22.5.2020

Vladimír Bartoš, ředitel pro strategii, Minerva Česká republika

Mění se doba kolem nás a mění se i potřeby výrobních firem. Když už by se zdála hospodářská stabilita průmyslu příliš vysoká, zasáhne světová epidemie a máme tu další změny, na které musíme reagovat. Změny jsou a budou zřejmě hlavním rysem života našich podniků a pokud budou tyto podniky flexibilní, mohou z nich vytěžit to dobré.

O flexibilitě firmy rozhodují podnikové procesy a podnikové procesy řídí lidé a podnikový informační systém (ERP). QAD je již 20 let označován nezávislými analytiky jako velmi pružný informační systém, ale v posledních letech se rozhodl tento svůj rys ještě zvýraznit. Výsledkem je verze nazývaná Adaptive ERP.

Zde jsou její hlavní rysy

  • Rychlost implementace a reakce na změny
  • Efektivita při získávání, zpracování informací a jejich použití při řízení
  • Speciální funkcionalita pro výrobní podniky

Pro rychlost implementace a reakce na změny je rozhodující vysoká míra parametrizace a jednoduchost nastavení systému. QAD rozvinul grafické modely podnikových procesů a metodiku Easy on Boarding. Převzal pod svou odpovědnost podporu legislativ všech průmyslových států světa a zrychlil tak systémovou podporu při zakládání nových poboček v zahraničí. Zatímco dříve jsme potřebovali koordinovat českou lokalizaci systému s lokalizacemi partnerů v zahraničí při každém požadavku zákazníka o připojení další firmy holdingu, dnes stačí pro novou pobočku nastavit příslušné parametry ERP. Tuto funkcionalitu ocení společnosti expandující do zahraničí.

Do každého systému je nutné vkládat data. To zajišťují uživatelé a přímá komunikace s výrobními technologiemi a dalšími systémy. V uživatelské oblasti QAD sází na webové uživatelské rozhraní. Nevyžaduje žádnou instalaci na koncovém zařízení, takže se snadno spravuje. Je nezávislé na operačních systémech, takže se dá spustit kdekoli a na čemkoli. A je zpracováno tak, aby se dalo uživatelsky přizpůsobit okamžitým potřebám člověka. Bez asistence správce systému.

V komunikaci s třetími systémy QAD stále zdokonaluje svůj modul EDI E-Commerce, v němž lze uživatelsky nastavit formát a strukturu příchozích i odchozích zpráv a lze se tedy rychle přizpůsobit možnostem komunikačního partnera. Systémy si pak mezi sebou „povídají“ podobně jako lidé.

V komunikaci s výrobními a skladovacími technologiemi QAD nabízí snazší možnost napojení. Umíme ERP systém obousměrně připojit na lokální MES nebo SCADA systém, na řídící systém konkrétního stroje nebo umíme osadit stroj čidly a načítat z něj data pomocí tzv. parazitního připojení.

V řízení se QAD posouvá od pasivního poskytování informací k aktivnímu řízení událostmi. Uživatel může nastavit mezní situace a definovat aktivitu, kterou QAD automaticky spustí po dosažení nastavených mezí.

Z funkcionality toho nejvíce přibylo v oblasti výroby

Plánování bylo obohaceno Plánovací a Rozvrhovací tabulí. V Plánovací tabuli ERP na časové ose zobrazí vygenerované výrobní příkazy již optimalizované pomocí MRP v množství a čase napříč zakázkami. Současně ukáže čerpání kapacit jednotlivých pracovišť a všechny souvislosti. Plánovač může v tabuli podobně jako v Excelu plán měnit a ERP doplánuje vstupy. V Rozvrhovací tabuli lze pak příkazy metodou drag-drop přemístit mezi alternativními pracovišti a zohlednit optimální pořadí zpracování příkazů na stroji. K dispozici je i integrované pokročilé APS plánování od společnosti Siemens, které navíc zohlední i sekundární zdroje a simulacemi dokáže aktivně najít nejlepší rozdělení operací na stroje a dopočítat realistické časy zahájení a termíny. Při rozvrhování využívá různé typy priorit dle volby plánovače.

Z bývalých dvou poměrně oddělených modulů Diskrétní a Opakované výroby QAD vytvořil modul jediný, který převzal a zvýraznil výhody a potlačil nevýhody. Pro diskrétní výrobu se definují výrobní střediska a pracoviště včetně kapacitních kalendářů. Pro opakovanou výrobu lze pracoviště seřadit navíc do výrobních linek s hodinovou výrobností a maticemi přestavovacích časů. ERP organizuje i zavážení pracovišť nebo výrobních linek vstupními materiály a polotovary: U diskrétní výroby vytváří vyskladňovací seznamy pro příkazy, u opakované výroby pro celé linky a jejich výrobní rozvrhy, tedy množiny výrobních příkazů. V seznamech zohledňuje nejen nastavené logiky vyskladňování (FIFO, FEFO), ale i organizaci skladů. Lze totiž přednastavit k pracovištím rezervační sklady a sklady pro zpětné odpočty materiálu dle norem, a k artiklům pak nastavit způsob rezervací a vychystávání pro výrobu. Pro každé pracoviště jinak, pro každý artikl jinak – přesně podle nejlepší dosažitelné praxe. ERP pak seznamy tiskne nebo pouze zobrazuje na RF terminálech při bezpapírovém vychystávání. Pro řízení a hlášení výroby obsahuje sady obrazovek, pomocí nichž na jednotlivých pracovištích přehledně zobrazuje fronty práce a umožňuje evidenci výdejů vstupních artiklů, evidenci práce, prostojů, neshod a příjmů vyrobených artiklů. Vše se dá opět uživatelsky personalizovat pro každé pracoviště jinak. Speciální pozornost QAD věnuje řízení a evidenci kooperací.

K artiklům lze předdefinovat atributy a při vzniku zásob nákupem nebo výrobou QAD zajistí jejich naplnění. Při výdejích do výroby nebo expedice pak systém kontroluje, které z dostupných zásob mají atributy požadované právě danou cílovou zakázkou a podle toho dělá rezervace. Tato funkcionalita výrazně zvýšila možnost reakce na specifické vlastnosti výrobků požadované zákazníky.

V kvalitě přibyla tabule pro lepší zobrazení zpětné a dopředné dohledatelnosti s možností postupného rozklikávání. Velkou pozornost QAD věnuje podpoře rozhodování. Začal totiž spolupracovat s Logi Analytics, jedním ze světových lídrů v oblasti Business Intelligence. Integroval jeho nástroje do svých technologií a nabízí je jako součást standardního řešení. Nová verze QAD udělala velké pokroky a je výzvou jak pro nové, tak i stávající zákazníky. Toto nové řešení standardně implementujeme v České a Slovenské republice, případně v zahraničních pobočkách našich podniků.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?