Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
O společnosti

Zaostřeno na průmysl

Produktová řešení

Plánovací nástroj SIMATIC IT Preactor AP

19.3.2020

Michael Hégr, produktový manažer, Minerva Česká republika

Ve většině výrobních firem jsou dnes používány pro podporu podnikových procesů informační systémy kategorie ERP (Enterprise Resource Planning). Jedná se o procesy podporující oblasti prodeje, nákupu, skladování, evidence výroby, ekonomiky, ale také plánování. Základem plánování ve výrobním podniku je MRP (Material Requirements Planning), tedy plánování potřeby materiálu, kdy výsledkem jsou potřeby na nákup materiálů, co je nutno vyrobit, popřípadě funkční zprávy zobrazující informace pro plánovače o nutných změnách v již schválených objednávkách a pracovních příkazech.

Pokud má výrobní firma tyto základní procesy v oblasti plánování zvládnuty a chce jít dále, tak dalším krokem je implementace pokročilého plánování APS (Advanced Planning and Scheduling). Ve většině odborných článků je APS popisováno jako jeden nástroj, avšak pohled společnosti SIEMENS a Minervy je odlišný. Jedná se o dva systémy s různou funkcionalitou a použitím, které se ale v oblasti plánování navzájem doplňují. AP (Advanced Planning) a AS (Advanced Scheduling) jsou nástroje zařazené do řady SIEMENS SIMATIC IT, tedy do řady produktů, které podporují zavedení automatizace a digitalizace, což je v dnešní době nazýváno jako Průmysl 4.0. SIEMENS klade důraz na Průmysl 4.0 a nástroje AP SIMATIC IT a AS SIMATIC IT jsou v tomto duchu vyvíjeny.

Zařazení produktu AP SIMATIC IT a AS SIMATIC IT do plánovacího procesu výrobní firmy je následovné – AP SIMATIC IT slouží k sestavení hlavního plánu výroby, ověřeného na klíčových výrobních zařízeních firmy. Výsledky hlavního plánu jsou importovány do ERP systému, kde následuje výpočet MRP a proces plánování dále pokračuje rozvržením pracovních příkazů v AS SIMATIC IT.

AP SIMATIC IT

Datové zdroje pro plánování v AP (Advanced Planning) nejsou tak náročné jako je v případě AS (Advanced Scheduling). Základní informace čerpá AP z ERP (QAD) sytému, jedná se především o artikly, prodejní objednávky, prognózy, rozpracovanou výrobu a stavy skladů. K artiklům je možno dále importovat důležité plánovací parametry – analogie politiky POQ (Period Order Quantity) používané v QAD, bezpečnostní zásoby, velikosti vyráběných dávek a jejich násobky atd. Dále se importují kusovníkové vazby a pracovní postupy, a to jen pro klíčové výrobní zařízení (úzká místa). V AP se nadefinují zdroje (klíčová výrobní zařízení), kapacitu zdrojů (hod, ks, m, kg), skupiny zdrojů, kalendáře a plánovací horizont. Na základě již uvedených dat (prodejní objednávky, prognózy, stavy skladů atd.) AP vypočte reálné množství pro každý artikl hlavního plánu výroby, MPS (Master Production Schedule).

Plánování může probíhat v režimu omezené nebo neomezené kapacity a plánovacím obdobím mohou být dny, týdny, měsíce nebo kombinace všech tří možností. Plánovací parametry lze nastavovat pro jednotlivé artikly zvlášť, což umožňuje používat různé výpočty pro každou jednotlivou položku. Proto je například možné, aby některé produkty byly vyráběny v režimu výroby na sklad, zatímco jiné v režimu výroby na zakázku.

Výhody pokročilého plánování s AP SIMATIC IT

AP SIMATIC IT zobrazuje informace pro podporu rozhodování u střednědobého a dlouhodobého plánování, informace, v jakém období je výroba, jak vytížena. Při plánování v režimu omezené kapacity pomáhá vyrovnávat zatížení výroby a poskytuje informace do jakého období je možno ještě nabírat zakázky nebo ne. Je schopen rychle reagovat na změny v poptávce a odpovědět, zda je možno požadovaný termín zákazníka splnit.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?