Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
O společnosti

Zaostřeno na průmysl

Trendy ve výrobě

Nové vývojové prostředí Low-Code a NoCode jako součást moderního ERP systému

19.3.2020

Vladimír Karpecki, senior konzultant, Minerva Česká republika

Výrobní podniky v současnosti podnikají ve vysoce turbulentním prostředí. Jedinou jistotou současnosti je změna. Staré jistoty jako, že velcí přežívají, již neplatí: přežívají rychlí a flexibilní. Asi nejznámějším příkladem jsou společnosti SpaceX a Tesla, které ve svých oborech narušují tradiční dominanci velkých korporací. 

Reakcí na tyto změny je změna zaměření výrobních podniku od efektivity k flexibilitě zmiňovaná v úvodním článku. Změny se nevyhýbají ani oblasti tradičních podnikových či ERP systémů, kdy mezi největší „narušitele“ starých pořádků patří trendy jako „všechno jako služba XaaS“, požadavky na podporu výroby na objednávku ve velkém rozsahu a digitální transformace výroby. Flexibilní podnik vyžaduje i flexibilní informační systém.

Snahy o flexibilitu byly už dříve

Zhruba do přelomu tisíciletí byly požadavky na změny většinou řešeny prostřednictvím různého programového kódu na programátorské úrovni (odlišná funkce = nový nebo upravený program), a to jak pro změny obchodních procesů, tak pro přístup k datům. Pro běžné uživatele (neprogramátory) pak byla pouze možnost při přístupu k datům možnost filtrace dat v přehledech na základě zadaných vstupních parametrů.  

Po roce 2000 se zvyšuje flexibilita z pohledu uživatelského prostředí, kdy i pro běžné uživatele přibývají možnosti úpravy funkcí pro vstup dat jako je uspořádání vstupních polí na obrazovce, skrývání polí, a další možnosti přizpůsobení pro vstup dat na úrovni polí. V oblasti přístupu k datům jsou to uživatelsky upravované či nově vytvářené komponenty, jako jsou tabulková prohlížení s rozsáhlými možnostmi exportu (a částečně i importu dat), možnosti zobrazení dat formou grafů nebo ukazatelů, grafické reportovací nástroje, procesní mapy a workflow.

S nástupem webovských aplikací provozovaných v cloudu se začínají objevovat nové možnosti komplexního uživatelského vývoje aplikací ve webovském prostředí s využitím No-Code a Low-Code prostředí.

Přednosti nových No-Code, Low Code vývojových prostředí

Jednou ze základních výhod je možnost rozšiřovat stávající aplikace nebo vytvářet nové aplikace s využitím zachování možnosti bezproblémového upgrade aplikace. Jako příklad rozšíření můžeme uvést rozšíření standardní aplikace (resp. třeba business komponenty Zákaznické objednávky) tak, aby při záznamu informací o objednávkách zákazníků bylo možné přidávat další informace (Priorita/y, Zdroj objednávky a Typ objednávky). Jako příklad nové aplikace pak můžeme uvést třeba vytvoření nové zákaznické aplikace, která bude spravovat informace o výrobních zařízeních a operátorech, kteří jsou vyškolení pro práci na daných výrobních zařízeních.

Vývoj probíhá ve webovském prostředí (přístup prakticky odkudkoli) prostřednictvím menu a průvodců bez potřeby nebo s minimální potřebou psaní programového kódu, takže dostupný i „neprogramátorům“, kteří jsou většinou nositeli procesního know-how. Vývoj bez nutnosti předávání informací mezi nositelem procesního know-how a programátorem je mnohem rychlejší a efektivnější.

Uživatelé využívají při vývoji možnosti jádra dané aplikační platformy, jako jsou funkce pro bezpečnost a řízení přístupu, různé objekty uživatelského rozhraní pro vstup i zobrazení dat, takže vývoj je opět rychlý a efektivní.

Jako moderní vývojové nástroje obsahujíi nové možnosti pro přizpůsobení prostředí požadavkům uživatelů, například jsou to nástroje pro embedded Business Inteligence, upozornění a schválení.

Pro definici datových struktur vyvíjených aplikací nebo rozšíření a načítání dat se používají nástroje, které běžní uživatelé důvěrně znají, například MS Excel.

Pro přístup k vyvinutým aplikacím z jiných aplikací jsou v rámci vývoje automaticky vygenerována příslušná na webových službách založená API rozhraní. Obsahují většinou i nástroje pro řízení životního cyklu aplikací (tj. vývoj, testování a zpřístupnění uživatelům).

Nové vývojové prostředí No-Code a Low Code QAD

Nové vývojové prostředí No-Code a Low Code QAD je součástí nové platformy QAD, s názvem QAD Enterprise Platform. Je založená na vrstevnaté architektuře, která obsahuje:

  • Základní služby (Foundation Services)
  • Základní model (Core Model)

S využitím vrstev základních služeb a základního modelu, které jsou součástí QAD Enterprise Platform, pak mohou být vytvářeny:

  • Aplikace (Apps)
  • Rozšíření (Extensibility)

Nabízí všechny v předchozím odstavci uvedené možnosti, kdy je konkrétně jako programovací jazyk používán derivát JavaScriptu. Jako API jsou využívány REST mikroslužby.

Obecný postup vytvoření rozšíření QAD nebo nové aplikace

QAD ERP se skládá z jednotlivých aplikací (např. aplikace Prodej pokrývá vše, co se týká prodeje a aplikace Zásoby obsahuje vše, co se týká zásob), které jsou nezávislé, samostatně aktualizovatelné a které spolu komunikují prostřednictvím aplikačních rozhraní (API).

Každá aplikace obsahuje jednu nebo více business komponent, které obsahují jak aplikační logiku, tak potřebná data reprezentující danou bussiness aktivitu v aplikaci.

Při vytvoření rozšíření QAD vytváříme novou business komponentu (nebo komponenty) jako rozšíření stávající aplikace).

Obecný postup je následující:

  • zadefinujeme novou business komponentu jako rozšíření stávající aplikace nebo jako součást nové aplikace
  • naimportujeme z tabulky v MS Excel popisy potřebných datových struktur
  • doplníme některé další informace o datových strukturách (např. vazbě na stávající datové struktury jiné business komponenty, vzorce u počítaných polí či odvozovaných polí)
  • uložíme (deployment) vytvořenou business komponentu do datového úložiště pro rozšíření (systém přitom rozšíří standardní nástroje či obrazovky o nová pole). V tomto kroku je volitelně možné i načíst z tabulky MS Excel data).
  • otestujeme funkčnost vytvořené business komponenty.

Nová moderní No-Code a Low Code vývojová prostředí přinášejí výrazné zvýšení flexibility podnikových aplikací. Takovéto vývojové prostředí je k dispozici u posledních verzí ERP QAD.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?