Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
O společnosti

Zaostřeno na průmysl

Trendy ve výrobě

Role QMS v podniku

19.3.2020

Jakub Petržilka, konzultant, Minerva Česká republika

Představte si, že vyrábíte ve své dílně něco, co se nedá běžně koupit. Kvalita je pouze na vás.

Jakmile však začnete vyrábět pro zákaznický trh, začnete podléhat směrnicím o ochraně spotřebitele. V okamžiku, kdy se na výrobě začne podílet více lidí nebo celých oddělení, musíte zorganizovat jejich práci a z pohledu kvality zajistit, aby realizovali své procesy dle nastavených standardů s cílem předcházet nekvalitě, odstraňovat příčiny nekvality apod. Začnete dodávat silným zákazníkům a začnou u vás dělat audity. Zákazníci si vynutí dokumentování všech procesů souvisejících s realizací výrobku. Musíte vytvářet příručky jakosti, vypočítávat statistiky a reportovat. K expedovaným výrobkům musíte zdokumentovat celou jejich historii: Z čeho jste je vyráběli, jaké atesty na zakoupené šarže máte od dodavatelů, kdy jste je přijali na sklad, zda jste na nich prováděli nějaké vstupní testy, kdo, kdy, s jakými výsledky. Kdy jste vstupní zásoby uvolnili do výroby. Jaké šarže nebo výrobní čísla polotovarů jste ze vstupních šarží vyrobili, kdo dělal které operace, jaké podmínky tehdy panovaly ve výrobě, jak byla nastavena výrobní zařízení a zase tanečky s testováním. Tak bychom mohli pokračovat až k finálním výrobkům a jejich uvolňování. Patří sem i řízení změn na výrobcích, protože právě při změnování dochází nejčastěji k chybám a následným finančním škodám nebo ke ztrátě jakosti. A v případě potravinářství, farmacie nebo zdravotnické výroby se k zákaznickým auditům ještě přidávají všelijaké státní instituce. Aby se dokázaly podniky vypořádat s rizikem nekvality, musely postupně vyčlenit na tuto činnost specialistu, který zpravidla spadá v organizačním schématu přímo pod generálního ředitele. Podle velikosti podniku a náročnosti podnikových procesů pak má pod sebou více či méně pracovníků jakosti a průběžně se snaží naučit pohledu kvalitáře všechny zaměstnance firmy.

Tento člověk zodpovídá za to, že výrobky dosahují požadované kvality, a že firma nepřijde v budoucnosti o žádné osvědčení ani certifikát, jehož absence by ohrozila prodej výrobků. Aby uspěl, musí udržovat velké množství řízené dokumentace, zajišťovat její aktualizaci, schvalování, informování patřičných kolegů, musí zajišťovat proškolování lidí apod. Dále musí zajistit sběr informací z klíčových procesů ve firmě, jejich zpracování a vyhodnocování. Pokud dojde k nestandardním situacím, opět musí být zdokumentovány až po nápravná opatření.

Jaké nástroje má oddělení jakosti k dispozici? Předně je to podnikový informační systém. Ten obsluhuje všechny hlavní podnikové procesy a sbírá data o jejich průběhu. Jedná se zejména o technickou přípravu výroby, tedy kusovníky, postupy a jejich změnování, dále o nákup, materiálový tok, výrobu a expedici. Podnikový systém musí zajistit sledování šarží, protože duplikace těchto evidencí kdekoli jinde by znamenala značné vícepráce.

 Co ale s jakostními testy na vstupu, ve výrobě a na výstupu? Některé ERP systémy mají i v této oblasti alespoň částečnou podporu. Co podmínky ve výrobě? Ty zachycují MES systémy. A co nestandardní situace, dokumenty, statistiky, opatření? Čím dál více se dostáváme do oblastí, kde podpora informačními systémy chybí a je řešena papírovými formuláři, Excely a Wordy na sdílených discích nebo v systémech pro řízení dokumentů.

 Aby to všechno plnilo svou roli, musí pracovníci jakosti denně trávit hodiny a hodiny dohledáváním informací, jejich uspořádáváním do statistik a reportů, zajišťováním toku informací a nesmějí při tom udělat chybu, protože její odhalení auditem by ohrozilo prodloužení certifikací.

Právě proto vznikly specializované systémy pro řízení kvality. Je však důležité, aby byly integrovány s ostatními systémy podniku, zejména s podnikovým informačním systémem, protože jen tak dokáží využívat všechny dostupné informace a výrazně zeefektivní práci lidí z oddělení kvality.

V loňském roce společnost QAD koupila firmu CEBOS zabývající se SW pro řízení kvality a postupně integruje tuto funkcionalitu do podnikového informačního systému pod názvem modulu QAD QMS (Quality Management System).

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?