Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
O společnosti

Zaostřeno na průmysl

Řízení podniku

Řízení podnikových procesů a manažerské řízení pomáhá Tawescu být úspěšným v byznyse

19.3.2020

Tawesco, s. r. o., přední dodavatel lisovacího nářadí, plechových výlisků a svařenců do automobilového průmyslu s více než stoletou tradicí, je od roku 2011 členem skupiny PROMET GROUP, holdingového uskupení firem působících již od roku 1992 v segmentu metalurgie a strojírenství. K dlouholetým zákazníkům společnosti Tawesco patří Škoda Auto, John Deere, Magna, Daimler, IVECO a další. V oblasti výroby nářadí pro produkci nákladních automobilů Tatra a osobních automobilů se společnost může chlubit stoletou tradicí.

 V Tawescu používají pro řízení podnikových procesů ERP systém QAD a Business Navigation® System (BNS) pro podporu manažerského řízení. Společnost je specifická nejen pestrým portfoliem výroby, ale i jejími typy – od zakázkové přes sériovou až po hromadnou. O zkušenostech z práce obou systémů jsme si povídali se specialistou pro plánování a kalkulace Janem Matúšem a Jaroslavem Šafratou, IT manažerem.

Mottem společnosti Tawesco je „Komplexní řešení pod jednou střechou“. Pomáhá v jeho plnění i BNS?

Naše společnost má poměrně široký záběr podnikání, a to především v oboru výroby pro automobilový průmysl (osobní i nákladní automobily), zemědělské a lesnické stroje, konstrukce a výroby lisovacích nástrojů či konstrukce a výroby svařovacích a speciálních přípravků. Pro všechny tyto činnosti je nutné vytvářet střednědobou strategii, roční plány a forecasty v členění až na tu nejnižší organizační jednotku, kterou je nákladové středisko. Ve stejné struktuře potom sledujeme plnění plánů, zpracováváme reporting a provádíme analýzy odchylek. Reporting je navíc zapotřebí vytvářet pro potřeby středního i top managementu a pro akcionáře. Tak rozsáhlá činnost by byla bez podpory profesionálního MIS již neudržitelná.

řeči Edifactu např. Delfor a Deljit). Zde byl háček v tom, že se jednalo o stejný formát zprávy jen s různými segmenty. Nejnáročnější bylo vymyslet, jakým způsobem informace z těchto dvou verzí jedné odvolávky, které se mohou vzájemně prolínat vytvořit jednu verzi takovou, se Tawesco, s. r. o., přední dodavatel lisovacího nářadí, plechových výlisků a svařenců do automobilového průmyslu.

V Tawescu používají pro řízení podnikových procesů ERP systém QAD a Business Navigation® System (BNS) pro podporu manažerského řízení. Společnost je specifická nejen pestrým portfoliem výroby, ale i jejími typy – od zakázkové přes sériovou až po hromadnou. O zkušenostech z práce obou systémů jsme si povídali se specialistou pro plánování a kalkulace Janem Matúšem a Jaroslavem Šafratou, IT manažerem.

BNS přineslo společnosti jedno úložiště dat ze všech procesů pro plán, skutečnost i BSC, v čem spatřujete největší výhody tohoto řešení?

Mít jedno úložiště dat, tedy datový sklad, má obrovskou výhodu, protože se do něj ukládají všechny agregované údaje. V praxi to přináší výrazné zrychlení zpracování dat oproti základnímu MRP systému, kde je nutné každou operaci provádět nad všemi daty, což velmi zpomaluje práci.

Jaké změny v porovnání s minulostí přineslo široké spektrum možností podpory analytické práce, které BNS poskytuje?

Možnosti analytické práce v BNS jsou opravdu velké. Kombinace dat seskupených do dimenzí poskytuje v mnoha případech až neuvěřitelné množství různých kombinací, pohledů a seskupení analyzovaných dat. Hlavním přínosem je jednoduchost ovládání celého analytického modulu a také fakt, že v něm nelze nic „pokazit“. Po základním zaškolení je s ním schopen pracovat běžný uživatel bez potřeby odborných znalostí z oblasti informačních technologií.

Změna podnikového informačního systému je výrazným zásahem do života podniku. Co Vás vedlo k takovému rozhodnutí?

Původní ERP systém Infor MAX+ již přestával stačit nárokům na něj kladeným. Některé oblasti nebyly tímto systémem vůbec podporovány a také uživatelské prostředí začalo postupně zastarávat. Navíc jeho výrobce přestal investovat do dalšího rozvoje, takže se společnost Tawesco rozhodla k jeho výměně. Ještě předtím jsme, ale implementovali nový APS systém, s pomocí kterého došlo ke zlepšení plánování a v souvislosti s implementací i k vyčištění dat.

Vybrali jste americký ERP systém QAD a jako partnera pro implementaci společnost Minerva. Jaké byly důvody pro tento výběr?

Mezi klíčová kritéria výběru nového IS patřila podpora procesů ve výrobě pro automobilový průmysl, podpora EDI komunikace a v neposlední řadě perspektivní, celosvětové řešení. To vše QAD splňuje. Během tříkolového výběrového řízení nás Minerva přesvědčila o své profesionalitě a znalosti prostředí obdobných výrobních společností. Minerva plní roli generálního dodavatele IS, který garantuje funkčnost všech subsystémů – ERP systém QAD, APS systém, MIS systém (BNS) a PLM systém. Tento integrovaný systém je propojen také s HR řešením (personalistika, mzdy, docházkový a přístupový systém).

Jak přistoupila Minerva k implementaci systému? Museli jste se vzdát všeho, co jste dosud v oblasti informačních technologiích vybudovali, nebo bylo možné využít zdařilé investice z minulosti?

Minerva postupovala dle své zavedené metodiky, která se osvědčila. Zdařilá řešení v původním ERP jsme přenesli do nového IS. Dříve implementované APS používáme i nadále, jen s novým ERP. Některá proprietární řešení jsme přenesli do nového IS a zvýšili tak integritu systému. Dále jsme zavedli v IS oblasti, které dříve nebyly v systému podpořeny vůbec.

Část vašich dodávek směřuje do automobilového průmyslu, který je náročný na spolupráci partnerů v dodavatelském řetězci. Pomáhá Vám v tom podnikový systém QAD?

Ano, QAD je dobře vybaven pro EDI komunikaci, takže jsme ve spolupráci s Minervou schopni plnit všechny požadavky našich zákazníků. Podpora ERP QAD je v oblasti kvality velmi důležitá, např. pro evidenci a vypořádání zmetků, zajištění dohledatelnosti vstupního materiálu a komponent, evidence atestů hutního materiálu, atd.

 Rychlou reakci na požadavky zákazníků nelze zajistit bez funkčního plánování výroby a nákupu. Jak pomáhá při koordinaci Vašich aktivit?

QAD zajišťuje tok informací od zákazníka přes naše procesy až k dodavatelům. Základem plánování jsou zákaznické objednávky a odvolávky. Pro vlastní plánování výroby i nákupu využíváme APS. MRP je zde spouštěno dvakrát denně a výsledky jsou přeneseny do ERP QAD. Zde jsou uvolňovány a odváděny pracovní příkazy, vystavovány nákupní objednávky a zadávány příjemky materiálu.

Plánovat a řídit firmu nelze bez aktuálních a detailních informací o rozpracovanosti. Používáte pro sběr dat specializovaný MES systém nebo to zajišťuje přímo podnikový systém QAD?

Odvádění výroby provádí pracovníci výroby přímo do IS QAD - v jednoduchých případech sami operátoři ve výrobě na k tomu určených místech (tzv. kiosky). Když je nutné pracovní příkazy upravovat, provádí to dílenské plánovačky. Pro evidenci přesunů výrobků jsou využity přenosné počítače (PDA) s Wi-Fi připojením přímo do QAD. Z klíčových strojů jsou sbírána vybraná data do ERP QAD. Tyto informace slouží pro hodnocení využití výrobních zařízení.

Tawesco má velmi různorodé podnikové procesy pro lisovnu, svařovnu, nástrojárnu atd. Jak se podařilo najít jejich podporu v jediném ERP systému?

Každý provoz má v IS svá specifická nastavení, zejména pro odvádění výroby a vnitropodnikové účtování. Díky programovým úpravám je IS schopen sledovat a vyhodnotit mj. zakázkovou, projektově řízenou výrobu. Konzultanti Minervy věnovali velké úsilí, aby zvládli složitost a různorodost provozů. Oceňuji jejich nasazení zejména při spouštění nového IS, kdy nás opravdu velmi podpořili.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?