Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
O společnosti

Zaostřeno na průmysl

Případové studie

Naplňování konceptu digitalizace s APS SIMATIC IT Preactor ve společnosti Siemens

19.3.2020

Společnost:

Siemens, s.r.o. odštěpný závod Industrial Turbomachinery sídlící v Brně působí s výrobou průmyslových parních turbín ve strojírenství.

Výchozí situace

Odštěpný závod Industrial Turbomachinery, společnosti Siemens v Brně naplňuje vizi korporace Siemens v oblasti digitalizace továren. Konkrétně v procesu plánování a rozvrhování mělo oddělení Plánování za cíl zvýšit efektivitu. V oblasti dlouhodobého plánování byl plán vytvářen pomocí maker v MS Excel, kde byl kapacitní plán tvořen souhrnem dat uvolněných výrobních zakázek v ERP SAP, modelů kalkulovaných podepsaných projektů bez zpracované technologické dokumentace a očekávaných projektů. Tento způsob práce způsoboval neefektivitu z důvodů časové náročnosti a také obsahoval složité makra, jejichž parametry nebylo možné jednoduše modifikovat. V oblasti krátkodobého plánování pracovali nezávislí plánovači obdobně s produkty MS Office v kombinaci s daty z ERP. K dispozici bylo hrubší plánování klíčových komponent. Tento způsob práce byl doprovázen chybovostí a následně nepřesně vytvořeným plánem.

Volba nového řešení a přínosy

Proces plánování byl třeba vylepšit bez toho, aby se navyšoval stav pracovníků plánování a proto se společnost rozhodla implementovat APS řešení. Siemens zvažoval několik řešení, která jsou dostupná na českém trhu, včetně nástavby ke stávajícímu ERP. Nejlépe svou funkcionalitou a fungujícími referencemi v praxi dopadl APS SIMATIC IT Preactor, který v ČR a SR implementuje společnost Minerva. Cílem projektu bylo získat snadnou přehlednost, sladění všech plánů, vytvoření jednoho plánu pro celou výrobu a detailní plány pro všechna pracoviště. Díky zavedení APS řešení se změnila a především zefektivnila náplň práce jednotlivých plánovačů. Výhodou zavedení APS je také dodržení návaznosti jednotlivých operací, o kterých předtím neměli přehledné informace.

Plánování s APS SIMATIC IT Preactor

V brněnském závodě Siemens používají 3 druhy plánů – dlouhodobý, střednědobý a krátkodobý. Dlouhodobé plánování spočívá v plánování do neomezených kapacit, porovnává zakázkovou naplněnost s kapacitami. Střednědobý pracuje v APS již s omezenými kapacitami a se všemi projekty v období až 24 měsíců dopředu. Na krátkodobý plán se používá část střednědobého a plán je tvořený detailně na směny, lidi, stroje. Výstupem je plán práce pro jednotlivá výrobní pracoviště. V závodě vzniknou denně desítky plánů průřezem celou výrobou. Přínosem v oblasti dlouhodobého plánování, je nahrazení maker pro výpočet kapacit včetně modelování zátěže pro nabídky a nezpracované zakázky. Velkou výhodou Preactoru je i možná tvorba kapacitního zatížení projektů, která je kompletně přesunuta do APS SIMATIC IT Preactor. V oblasti krátkodobého plánu došlo k zpřehlednění a upřesnění plánů pro všechna pracoviště výroby.

APS SIMATIC IT Preactor je v provozu od června 2017. Klíčové výstupy pro řízení a plánování výroby, se kterými Siemens intenzivně pracuje, jsou:

 • Kapacitní zatížení projektů
  spotřeba kapacit v čase při realizaci projektů, zajištění přehledu vytíženosti kapacit
 • Projektový plán
  přehled termínu jednotlivých částí projektu
 • Plnění plánu
  přehlednost a úspora času při kontrole realizace zaplánovaných zakázek
 • Přehled kapacit středisek
  detailní sledování kapacit a jejich efektivní využívání
 • Návrh vývozů do kooperace
  tvorba návrhu na outsourcing zkrátila reakční čas pro vytipování vhodných dílů
 • Fronta práce
  zaplánování všech výrobních pracovišť přineslo přehled a uspořádání v realizaci projektů
 • Nedostatek materiálu
  včasná informace o zpožděném materiálu zvýšila možnost efektivně reagovat
 • Úzká místa
  správná identifikace úzkých míst odhalí možnosti urychlit proces opracování

Základní podmínkou správného fungování APS jsou kvalitně udržovaná data a disciplína ve všech zainteresovaných oblastech. I po implementaci APS SIMATIC IT Preactor, Siemens postupně ladí a modifikuje data ze svého ERP systému, aby APS mohl data řádně zpracovat a použít k plánování. Cílem je mít reálné plány na základě materiálového propojení operací rozvržených do skutečných kapacit. „Práce s Preactorem je nesrovnatelně komfortnější a přehlednější než dříve. Plánovači se nyní mohou věnovat realizaci přesného plánu a neztrácejí čas přepisováním údajů, které v době použití jsou už vlastně neaktuální,“ ocenil práci s novým systémem Dušan Mondok, vedoucí Realizace zakázek v Siemensu.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?