Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše

Senior Flexonics

Společnost se zabývá vývojem, výrobou a prodejem trubek z nerezové oceli pro automobilový průmysl.

společnost

  • název: Senior Flexonics Czech, s.r.o.
  • lokalita: Olomouc
  • odvětví: automobilový průmysl
  • výroba a technologie: výroba a vývoj ocelových  a hliníkových potrubí

popis řešení

  • QAD Enterprise Applications: QAD.NET
  • Nadstavbové aplikace: EDI, ADC (automatický sběr dat),  Release Management
  • Databáze: Progress
  • Operační systém: Linux
  • Hardware: HP
Senior Flexonics

IT výzva pro společnost Senior Flextronics Czech

Hlavním důvodem, proč SFC zavedla nový ERP systém QAD, byla snaha o zlepšení hodnocení dodavatelů. Cílem bylo dosáhnout nejvyššího možného ratingu A (podle globálních směrnic MMOG/LE pro řízení toku materiálů/hodnocení logistiky) od nejvýznamnějších zákazníků SFC, tzn. společností Renault a Ford. SFC také vzhledem k efektivnějšímu plánování výroby usilovala o snížení svých zásob, zkrácení doby pro měsíční inventuru i o snížení neproduktivního času. SFC rovněž hledala možnosti snížení nákladů spojených s pronájmem vratných obalů.

Předchozí ERP systém neumožňoval podporu procesů, které se vztahovaly k logistice nebo výrobě, což SFC zabraňovalo dosáhnout obchodních cílů. Veřejné výběrové řízení zahrnovalo pouze dodavatele ERP s prokazatelnými referencemi. Pouze tři dodavatelé se zúčastnili závěrečné fáze řízení, která požadovala předložení úvodní studie proveditelnosti. SFC studovala navrhovaná řešení a brala v potaz odbornost a zkušenosti konzultantů z každé společnosti. Výběrové řízení se s přísnými pravidly uskutečnilo za dohledu komise, která se skládala z manažerů jednotlivých oddělení SFC, kteří za použití váhových koeficientů hodnotili dodavatele. Nejvyšší váhový koeficient v bodovacím systému měly reference a zkušenosti dodavatelů v oblasti podnikání společnosti SFC. SFC vybrala společnost Minerva především proto, že byla schopna doložit nejvyšší počet úspěšných projektů v oblasti automobilového průmyslu v ČR. Díky tomu disponovala největšími zkušenostmi v daném odvětví. Zkušenosti a odbornost, které konzultanti Minervy ukázali v průběhu řízení, rovněž přispěly k získání zakázky.

Implementace systému

Projekt implementace byl rozdělen do následujících fází: Školení realizačního týmu, analýza a optimalizace procesu, zpracování dat, zátěžové testy a zahájení ostrého provozu. Celková implementace ERP QAD trvala 6 měsíců a byla dokončena v lednu 2011. V průběhu implementace ERP společnost SFC optimalizovala procesy týkající se výroby a logistiky. Přitom využila know-how společnosti Minerva a osvědčené postupy související konkrétně s procesy podporovanými použitím čárových kódů ve skladech, distribučním oddělení a uchování výrobních záznamů. SFC od Minervy také získala významné know-how v oblasti elektronické výměny dat (EDI).

SFC nemusela výrazně měnit IT platformu. Pro správu systému ERP byl nainstalován jeden fyzický server. Uživatelé se do aplikace přihlašují pomocí klienta pracujícího v systému Windows.

Přínosy řešení

Pro SFC je hlavním přínosem z implementace ERP QAD dosažení ratingu A podle MMOG/LE v rámci ročního hodnocení prováděného jejími hlavními zákazníky, což upevnilo pozici společnosti na trhu. SFC se tak stala stabilním a spolehlivým dodavatelem v automobilovém průmyslu. Nový systém také snížil úroveň zásob SFC. Společnost požadovala třídenní pokles průměrného obratu zásob, přičemž tento cíl byl dokonce překročen (skutečný pokles byl 8,3 dnů). SFC rovněž usilovala o nejméně 15% úsporu času potřebného pro měsíční fyzickou inventuru. QAD se ukázal v tomto případě jako velmi nápomocný, jelikož skutečná úspora času dosáhla téměř 30 %. Další oblastí, ve které SFC požadovala zlepšení, bylo snížení neproduktivního času, přesčasů a neplánovaných pracovních směn nejméně o 15 %. Toto mělo být dosaženo optimalizací výrobního plánu. Minerva zmíněné kritérium opět nejen splnila, ale i mírně překročila, jelikož skutečné zlepšení dosáhlo 15,5 %. Jako poslední kritérium společnost SFC usilovala i o 15% snížení nákladů spojených s pronájmem vratných obalů. Nový ERP systém QAD implementovaný Minervou pomohl tyto náklady snížit o 15,7 %.

Vyhodnocení výše uvedených metrik bylo provedeno po 6 měsících ostrého provozu systému. Zákazníci SFC díky systému ERP implementovaného společností Minerva oceňují přesnost dodávek, dodržování sjednaných termínů dopravy, poskytování bezchybné přepravní dokumentace a potvrzení objednávek přes EDI. Největším hnacím mechanismem inovace, spojeným s implementací QAD ERP, byla rozsáhlá implementace čárových kódů a čteček v oblasti logistiky a výroby. Sběr dat během výrobního procesu umožnil zobrazit na velké obrazovce ve výrobní hale práci jednotlivých zaměstnanců. Na barevné škále, kterou každý vidí, je zobrazena produktivita jednotlivých zaměstnanců v aktuální pracovní směně. Zobrazení této informace má značný motivační efekt: Zaměstnanec je více zainteresován na zkracování neproduktivního času v důsledku údržby, seřizování strojů atd.  V průběhu realizace SFC nainstalovala terminály pro on-line podávání zpráv. Výsledkem jsou nyní k dispozici přesné a aktuální informace o výrobě, což umožňuje SFC plánovat efektivněji. „Naše očekávání od nového systému byla realistická, dobře zmapovaná a spojená s konkrétními metrikami pro dosažení cílů stanovených ve smlouvě“, uvedl Ing. Jaroslav Majzlík, IT manager v SFC a doplnil: „Konzultanti Minervy se vždy snažili najít nejlepší řešení, podporované ERP systémem QAD. Odborná úroveň konzultantů Minervy je nadprůměrná“.

Senior Flexonics

Senior Flexonics

Společnost se zabývá vývojem, výrobou a prodejem trubek z nerezové oceli pro automobilový průmysl.

Více informací
Aisan

Aisan

Největší japonský výrobce komponentů pro automobilový průmysl používá QAD ve čtyřech jazycích včetně japonštiny - Aisan Bitron Czech

IAC Group

IAC Group

International Automotive Components Group je celosvětový výrobce a dodavatel automobilových komponentů a systémů, např. výrobu stropních panelů, přístrojové desky včetně potrubí a rozvodů vzduchu.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?