Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
Služby Metodika MMOG/LE

Přínosy MMOG/LE

Přínosy MMOG/LE

 • Vytváření hodnocení materiálového plánování a logistiky, které lze použít pro všechny obchodní partnery, a to jak v interním, tak v externím měřítku
 • Trvalé a plánovité zdokonalování materiálového plánování a logistiky se stanovenými prioritami, a tím tyto činnosti realizovat časově efektivněji, s vyšším ziskem
 • Vytváření systému náležitostí systému materiálového plánování a logistiky pro dodavatele zboží a služeb v automobilovém průmyslu

- interně, v rámci organizace

- externě, jako nástroj pro rozvoj dodavatelů

 • Vytváření základu pro srovnávací hodnocení a nalézání „kritérií optimální praxe“ procesů materiálového plánování a logistiky na podporu plánů soustavného zdokonalování

Pro dodavatele, kteří směrnici MMOG/LE zavedli do praxe, i pro jejich zákazníky znamená směrnice řadu skutečných přínosů:

 • Standardizované hodnocení dodavatelů
 • Celosvětovou platnost
 • Účelnou organizaci interní i externí komunikace
 • Zlepšení výkonu díky ucelené logistice
 • Zlepšení hodnocení ze strany zákazníků
 • Významné omezení nákladů na interní i logistické hospodaření s materiály
 • Snížení speciálních přepravních nákladů
 • Zlepšení vztahů s obchodními partnery

Sebehodnocení versus audit

Rozdíl mezi sebehodnocením a auditem je následující:

 • Sebehodnocení: hodnocení procesů a výrobků provádí vlastní pracovníci organizace
 • Audit: hodnocení procesů a výrobků provádí vlastní třetí strana

Sebehodnocení se používá pro:

 • Hodnocení podmínek souvisejících s dodávkami výrobků a služeb zákazníkům
 • Zdokonalování procesů a výrobků

Audit i sebehodnocení také slouží pro:

 • Hodnocení úrovně používaných postupů
 • Hodnocení spolehlivosti používaných postupů

Audit i sebehodnocení se musí vztahovat na všechny související činnosti. Nesmí být opomenuty specifické požadavky zákazníků. Sebehodnocení významně napomáhá, pokud je již zaveden systém řízení kvality. Provedení auditu s následnou analýzou mezer ve vašem podniku nebo u vašich dodavatelů si můžete objednat přímo u nás. Minerva je autorizovaným členem Odette ČR pro školení a audity standardu MMOG/LE. Dodavatelům pomáhá sebehodnocení v rámci MMOG/LE zjistit, jak je potřeba nastavit procesy pro celosvětové fungování. Prioritou je zaměření na procesy toku materiálů a průběžné zlepšování. Aktualizované směrnice dále ukazují, kde podniková technologie může pomoci automatizovat nejlepší praxi snímáním čárových kódů nebo integrací EDI do softwaru (MRP) pro plánování zdrojů materiálů.

Podpora štíhlé výroby

Podniková technologie přináší uniformitu ve shromažďování dat a v komunikaci; také poskytuje prostředky pro sledování a zjišťování přesnosti dat, a jak byla data vypočtena. Podniková technologie kromě přesnosti a automatizace pomáhá společnostem získávat správné informace ve správný čas. Pro výrobce mohou správné informace o nabídce a poptávce ve správný čas znamenat rozdíl mezi úsporným a nehospodárným provozem.

Globální směrnice MMOG/LE vysvětlují prvotřídní proces řízení toku materiálů a také uvádějí, kde se musí využít technologie, protože manuální procesy nevedou k rychlým a konzistentním operacím a plnění světové úrovně.

Pevnější dodavatelské řetězce

Výhody z dodržování řízení toku materiálů jsou dostupné jak pro lokální, tak zahraniční dodavatele. Ve skutečnosti může MMOG/LE také pomoci novým dodavatelům objevujících se trhů, aby dodržovali požadavky jejich nadnárodních zákazníků a také průmyslovou praxi.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?