Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
O společnosti

Zaostřeno na průmysl

Z historie

Jak probíhala centralizace v Madetě

19.3.2020

Jan Čerkl, vedoucí IT, MADETA, a.s.

MADETA a.s. v současné chvíli je společnost s pěti miliardovým obratem a zaměstnává okolo 1600 zaměstnanců ve čtyřech výrobních závodech. Historicky se společnost přejmenovala na MADETA a.s. v roce 2002, když dříve vystupovala pod názvem Jihočeské mlékárny a.s.  Pod Jihočeské mlékárny patřila spousta malých mlékáren v cca 22 jihočeských městech. Od roku 1992 začala probíhat restrukturalizace a koncentrování výroby. Cílem bylo oddělit do samostatných společností výrobu, obchod, nákup surovin a dopravu.

V roce 1997 vnikla potřeba nového informačního systému. JČM začala implementovat ERP systém MFG/PRO 7.4 (dnes QAD). Okolo roku 2000 byla celá obchodní činnost JČM převedena pod společnost KHV později MADEVIA, která měla implentováno MFG/PRO 8.6 spolu se systémem řízením skladu AIM (dnešní název QAD Warehousing). V roce 2002 začala probíhat fúze a koncentrace všech společností pod MADETA a.s. Tím nastal problém, jak sjednotit systémy. Na upgrade a novou implementaci nebyl dostatek času a proto se začalo sjednocovat stávající informační prostředí.  Cílem bylo ponechat obchodní část: příjem objednávek, tvorbu zakázek, expedici v prostředí Madevie. Fakturace, výroba a veškeré ekonomické agendy probíhaly pod hlavičkou Madety, proto bylo nutné sjednotit číselníky artiklů. Madevie totiž používala pětimístná čísla obchodních artiklů a Madeta čtyřmístná. Celý informační systém Madevie se v MFG/PRO Madety jevil jako dvě skladová místa – jedno pro přesuny zásob mezi „systémy“ - zásoby na prodej a odtud se přijímaly reklamace a vratky, veškeré ostatní zásoby evidované v systému Madevie byly na druhém skladovém místě. Ze strany MFG/PRO Madevie se systém Madety jevil jako jediné skladové místo. Vystavené faktury ze systému Madevie se pak přenášely do systému Madety jako „memo“ faktury a expedice zásob se souhrnně „odepisovala“ ze skladového místa, podobně byly odepisovány i inveturní rozdíly. Pro přenos podkladů k fakturaci muselo docházet k synchronizaci číselníku zákazníků – tato synchronizace se prováděla jednou denně. Čísla artiklů se převáděla pomocí převodního můstku na úrovni „synchronního skladového místa“.

V tomto režimu Madeta fungovala 5 let. Provozem dvou velkých systémů docházelo k problémům s dohledáním dat, tvorbou statistik, přehledů. Řešilo se to exportem dat do datového skladu a následně využitím BI softwaru MIS. Stav byl samozřejmě neudržitelný a začala příprava na reimplementaci systému, kde by došlo ke sjednocení pod jeden finální ERP systém. Cílem bylo přejít na nejnovější verzi systému QAD (dříve MFG/PRO) pod dohledem a koordinací konzultantů Minervy a s využitím vlastních kapacit a znalostí na straně Madety.  Systém byl nasazen a za běhu byla doprogramovávána specifická funkcionalita, včetně skladového systému. Byla zde důležitá práce klíčových uživatelů, kteří byli odpovědni za svoje úseky a přenos znalostí a nových procesů na běžné uživatele. Po usazení systému Madety došlo k implementaci QAD i na logistickou společnost Milktrans a.s. V procesu implementace byla začleněna pod Madetu i společnost Agromléko a.s., která do té doby používala jiný účetní systém.

Nesmím opomenout, že musela být vybudována infrastruktura pro sjednocení systému. V průběhu implementačních prací byl systém z Madevie  přesunut na nový SPARK server se Solarisem a diskové pole do Českých Budějovic, kde vznikly dvě serverovny, které se mohou zastupovat. Kladli jsme důraz i na zabezpečení spojení s pobočkami, kde každá lokalita je připojena primární a sekundární nezávislou trasou.  V poslední době došlo k obměně serverů a ERP systém běží na standardní linuxové distribuci pod virtuálním prostředím, čímž došlo opět k lepšímu zabezpečení stability.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?