O společnosti

Zaostřeno na průmysl

FAQ

EDI – změny v požadavcích v automotive

19.3.2020

Tomáš Čaněk, konzultant, Minerva Česká republika

V poslední době jsme zaregistrovali na našem Service Desku několik změn u zákazníků v automobilovém odvětví. Zde jsme vybrali některé z nich.

VW – přechod na formát Global Edifact

V dnešní době se velmi skloňuje téma průmyslu 4.0 a s tím souvisí i mnoho změn, které v automotive probíhají. Tento pokrok se dotýká i oblasti EDI, kde se vyznačuje například přechodem koncernu VW na novější formáty zpráv, které využívá v komunikaci s dodavateli. Díky tomu, že tyto Global Edifact formáty podporují možnost posílat podrobnější informace o dodávaném zboží, je možné procesy lépe automatizovat a tím zvýšit i efektivitu.

 Úskalí implementace Global D07A

Jako jeden z příkladů je zadání dodavatele automobilových součástek, který požadoval implementaci nového Global formátu pro doručenky (ASN) a přitom provozuje zastaralou verzi ERP systému, kdy se ještě s komunikací přes EDI moc nepočítalo. Tento požadavek si vyžádal redefinici celého procesu expedice a vytvoření nových nástrojů, které jsme při realizaci použili. Před touto modernizací daný proces obsahoval formulář, do kterého byla data pevně vkládána, a nebylo možné tento formulář dynamicky upravovat podle potřeb dané zprávy. V rámci tohoto přechodu na novější typ zprávy jsme tedy zvolili prostředí QAD modulu E-Commerce, které bylo k tomuto účelu navržené.

Tato implementace byla výzva a to nejenom z důvodů procesních ale i datových, protože v datové struktuře zprávy byly vyžadovány i informace, se kterými do této chvíle zákazník nepracoval a nebylo je tedy kde brát. Při testování se zjistilo, že ačkoliv je nový formát vyžadován od pevného data (a dále již nebude možné staré doručenky akceptovat), existuje výjimka, kdy jeden závod partnera tyto nové zprávy nedokáže zpracovat. Je tedy třeba zachovat i původní proces, aby bylo do tohoto závodu možné nadále dodávat. Konzultanti a programátoři nový formát úspěšně otestovali a byl nasazen do plného provozu.

Sloučení dvou odvolávek pro Renault

U dalšího zákazníka (dodavatel automobilových součástek) vznikl zajímavý požadavek, a to na implementaci dvou příchozích odvolávek ve stejném formátu, ale s různými informacemi pro jednu expedici. Běžně se tento druh požadavku řeší přes hrubou a jemnou odvolávku (v řeči Edifactu např. Delfor a Deljit). Zde byl háček v tom, že se jednalo o stejný formát zprávy jen s různými segmenty. Nejnáročnější bylo vymyslet, jakým způsobem informace z těchto dvou verzí jedné odvolávky, které se mohou vzájemně prolínat vytvořit jednu verzi takovou, se kterou může pracovat plánovací systém MRP. Toto řešení právě prochází testováním a věřím, že bude brzy nasazeno do plného provozu tak, aby EDI mohlo dál sloužit svému účelu a zjednodušovat komunikaci mezi zákazníky a partnery a ti se poté mohli věnovat svému podnikání místo úskalí přenosu informací z jednoho systému do druhého.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?

K nastavení a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Prohlížením webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies