O společnosti

Zaostřeno na průmysl

FAQ

Norma kvality IATF 16949 v automobilovém průmyslu

19.3.2020

Vladimír Bartoš, senior konzultant, Minerva Česká republika

Kvalita je skloňována ve všech odvětvích, ale v automobilovém průmyslu je pravděpodobně nejpropracovanější. Ve srovnání s leteckým průmyslem zde totiž řízení kvality musí řešit výrazně vyšší četnost výrobních dávek, testovacích operací, skladových pohybů a interakcí mezi partnery v dodavatelském řetězci a proti farmacii zase organizačně složitější výrobu a logistiku. Také proto je automobilový průmysl na špičce automatizačního procesu a velkou část podpůrné funkcionality v informačním systému využíváme i v ostatních výrobních odvětvích.

V souvislosti s kvalitou v automobilovém průmyslu se v posledním roce odehrává zásadní změna a vyrojilo se mnoho otázek. Nejskloňovanějším termínem je bezesporu IATF 16949:2016.

Co je to IATF 16949:2016?

Jedná se o nový standard řízení kvality. Základem procesu je ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016 je rozšířením pro automobilový průmysl.

Od kdy bude IATF 16949:2016 v platnosti?

Certifikace podle IATF 16949 probíhají od října 2017, kdy byla s konečnou platností nahrazena předchozí norma ISO/TS 16949.

Pokud jsme certifikovaní dle ISO/TS 16949, musíme se recertifikovat?

Váš stávající certifikát ISO/TS 16949 přestává platit posledním dnem své platnosti, nejpozději však 30. 9. 2018. Poté musíte udělat nový audit dle IATF 16949.

Se kterými body měly firmy nejvíce potíží při přechodu z ISO/TS 16949 na IATF 16949?

 • 8.5.1.5 TPM údržba
  • Je vyžadována aktivní účast operátorů na údržbě strojů a on-line evidence údržby.
  • Údržba musí být úzce integrována s plánováním a řízením výroby. Důležitou roli hraje preventivní a prediktivní údržba a měření ukazatelů, zejména OEE.
 • 6.1.2.3 Pohotovostní plány
  • Nestačí jen definovat a ohodnotit rizika. Musí vzniknout plány opatření s cílem nepřerušit dodávky zákazníkům.
 • 7.5.1.1. Kontrolní plány
  • Kontrolní plány je potřeba rozšířit o simulace, jaké změny vstupních proměnných do procesů mohou nastat, jaké budou mít dopady a jak se musí změnit kontroly pro zajištění kvality.
  • Je nutné propočítat dopady změn kapacity zdrojů do pokrývání předpokládané poptávky.
  • Kontrolní plány musí být rozšířeny i do údržby (TPM).
 • 8.5.1 Aktivitu strojů a operátorů je nutné co nejpřesněji řídit a monitorovat.
 • 8.5.1.3 Po každé plánované i neplánované přestávce musí proběhnout verifikace výrobního procesu.
 • 8.5.1.4 I při přepracování musí být proces perfektně řízen, zdokumentován, kontrolován a musí být zajištěna dohledatelnost.
 • 9.1.1.1 V průběhu výrobního procesu musí probíhat pravidelný monitoring a měření
 • 9.3.2.1 Vedení firmy musí aktivně vstupovat do procesu při hodnocení nákladů na nekvalitu, při změnách ve výrobě, při rozhodování o výkonnosti stroje a zajištění jeho údržby, musí se podílet na identifikaci chyb a jejich dopadů.
 • 8.4.2.4 Chování klíčových dodavatelů musí být monitorováno a je nutné je co nejvíce vtáhnout do změnových procesů.

Týká se IATF 16949 informačního systému?

Pokud váš informační systém neumí plánovat výrobu dle principů MRPII nebo APS, pokud nemá dobře integrovanou údržbu s plánováním a výrobními procesy, pokud se přímo nepodílí na řízení a monitoringu výroby, pak se připravte na výrazné navýšení pracnosti, které se pravděpodobně neobejde bez nutnosti přijmout nové zaměstnance

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?

K nastavení a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Prohlížením webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies