Vážíme si vašeho soukromí

My a naši digitální partneři používáme na této webové stránce soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, ale o těch následujících můžete rozhodnout sami.

Nastavení
Odmítnout vše
Příjmout vše

Nezbytné / funkční

Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky reálně provozovat. Zahrnují např. cookies pro ukládání zvolených nastavení či zapamatování přihlášení.

Vždy aktivní

Analytické

Tyto cookies se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.). Souhlasem nám umožníte získat data o tom, jak naše stránky užíváte.


Marketingové

Používají se pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud je deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.


Uložit nastavení
Příjmout vše
O společnosti

Zaostřeno na průmysl

Produktová řešení

MES – Opcenter Execution Discrete

19.3.2020

Martin Mazuch, MES konzultant, Minerva Česká republika

Pokud se má výrobní podnik udržet v dnešním vysoce konkurenčním prostředí a neskončit v propadlišti dějin, tak musí pružně reagovat na změny a přitom zachovat rychlost dodávek, kvalitu a konkurenceschopnou cenu. A aby to podniky byly schopny splnit při zachování nebo růstu zisku, tak musí velmi efektivně nakládat s veškerými svými zdroji. Jedním z možných nástrojů na podporu nejen efektivního spravování podnikových zdrojů je MES (Manufacturing Execution System) definovaný podle standardu ANSI/ISA-95 na úroveň 3 v podnikové hierarchii, tedy mezi ERP systém (na „úrovni 4“) a procesní řízení (na „úrovni 0,1,2“). MES systémy neustále zajišťují online informace z těchto čtyř oblastí:výroby, logistiky, kvality a údržby.

Společnost Siemens nabízí řešení v podobě portfolia MES systémů: Opcenter Execution Discrete, Opcenter Execution Process, Opcenter Execution Electronics, Opcenter Execution Medical Device and Diagnostics, Opcenter Execution Semiconductor, z nichž je každý stvořený pro co nejlepší využití podnikových zdrojů v předem stanovené oblasti.

Nyní se detailněji zaměříme na Opcenter Execution Discrete (dříve známý pod názvem Simatic IT UADM - Unified Architecture Discrete Manufacturing). Jedná se o moderní, modulární a flexibilní webovou aplikaci schopnou pojmout softwarové produkty třetích stran a zahrnout je do celkového řešení MES.

Nejběžnější použití v těchto provozech:

 • Součásti a sestavy letectví, kosmonautiky a obrany.
 • Průmyslové stroje, těžké části a sestavy.
 • Dodavatelé dílů pro automobilový průmysl a dopravu.
 • Výrobní odvětví zejména orientované na opracování kovů a plastů.
 • Komplexní montážní operace a dílenská výroba s menšími výrobními objemy a nízkou mírou automatizace.

 Hlavní funkce:

 • Online komunikace s CNC stroji, sběr stavů stroje, včetně nahrávání CNC programů.
 • Integrace s ERP systémy (např. QAD, SAP).
 • Správa uživatelů, rolí, certifikátů a dovedností: umožnuje regulovat přístupy k citlivým informacím a zároveň zajišťuje, aby určité úkoly vykonávali pouze jednotlivci s odpovídajícím know-how. Před každou operací systém ověřuje, zda je operátor proškolen na provedení dané operace. Pokud není, tak mu systém neumožní přihlášení.
 • Správa nástrojů, přípravků (nastavení použitelnosti k datu, nebo počtu cyklů, poté dochází k zablokování. Nutnost provést opětovnou certifikaci).
 • Zobrazení výrobní dokumentace přiřazené k dané zakázce a operaci (možnost připojení výkresu, instruktážní video, seřizovací list, kontrolní list, balicí list).
 • Sběr výrobních dat-přes výrobní terminály (bezpapírová výroba). Start/konec jednotlivých operací, v případě měření klíčových rozměrů vyplňuje operátor naměřené hodnoty elektronicky. U neshod se hned určí typ neshody a osoba zodpovědnáza rozhodnutí dostane upozornění. Formát tabulky sběru dat může obsahovat různé typy ovládání např. (pole, rozbalovací seznam, přepínač, zaškrtávací pole).
 • Sběr technologických dat (možnost snímání teploty, tlaku, otáček, rychlosti posunu a pro jednotlivé veličiny nastavit limity).
 • Vizualizace výroby-může obsahovat výrobní i technologická data s cílem přehledně zobrazit online náhled na výrobu např. stav stroje (vypnutý, servis, porucha), obsluha, zmetky, počet hotových kusů atd. Layout obrazovky se přizpůsobuje podle přání zákazníka.
 • Vykazování neproduktivní činnosti (čištění strojů a přípravků, zaškolování, administrativní aktivity, meeting). Možnost vytvoření vlastního typu. Systém vždy zaznamenává začátek a konec neproduktivní činnosti.
 • Sledování klíčových výrobních parametrů (OEE-efektivita výrobních zařízení, DPU-počet zmetků na dávku, FPY-jaké % výrobků projde napoprvé výrobním procesem bez neshody).
 • Řízení údržby (elektronická evidence a plánování údržby na jednotlivých zařízeních)

Hlavní výhody po integraci MES systému:

 • Informace co se děje ve výrobě: online i historický přehled o výrobě na jedno kliknutí. Přehled o strojích, zakázkách, produktech i lidech. Informace rychle, bez chyb způsobených ručními zápisy a množstvím papírů.
 • Okamžitá reakce na situaci ve výrobě: předchází výpadkům, rozhodování bez zpoždění (snížení reakčních časů), automatický systém eskalací pro neplánované situace.
 • Jednotná a přesná data napříč výrobou: jednotná datová základna pro všechny (operátoři, mistři, vedoucí výroby, top management). Informace o tom, co, kolik, kdy, kde a za jakých podmínek se vyrobilo. Veškerá dokumentace k zakázce v elektronické podobě – získání důvěryhodných záznamů.
 • Snížení prostojů, analýza důvodů jejich vzniku: monitorování prostojů jednotlivých výrobních zařízení. Propojení informací o prostojích s preventivní i operativní údržbou.
 • Snížení zmetkovitosti, odhalování vady včas: automatická nebo manuální identifikace podezřelých a NOK kusů. Identifikace místa vzniku zmetku ve výrobě i lokalizace vady na produktu. Zvýšení kvality díky video – návodkám, dokumentaci a proškolení pracovníků.
 • Dosažení vyšší výtěžnosti linky (OEE): zvýšení dostupnosti zařízení díky prevenci výpadků. Zvýšení výkonu zařízení díky snížení prostojů. Zvýšení kvality díky snížení zmetkovitosti.

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?