O společnosti

Zaostřeno na průmysl

Řízení podniku

Flexibilní ERP a efektivní podnik

19.3.2020

Nick Castellina, CFO Essentials, OpsPro Essentials

V Detroitu jsem se zúčastnil akce QAD pro zákazníky s názvem Explore. QAD je společnost zabývající se ERP, kterou dobře znám, jelikož jsem se zúčastnil posledních šesti konferencí, které pořádá pro uživatele. Na těchto akcích mne obvykle nejvíce osloví téma „efektivní podnik“, iniciativa QAD, která zdůrazňuje neustálé zlepšování procesů a technologií, jež uživatelé implementují. QAD pravidelně organizuje schůzky se zákazníky a vizionářské workshopy, aby pochopila cíle jejich organizací, nabízí hodnocení Q-Scan (doporučení, jak upravit obchodní procesy a technologická řešení) a implementuje řešení, která zahrnují nové procesy či funkce.

Podpora pro přizpůsobení a rozšíření platformy

Z mého pohledu bylo zásadní novinkou představení QAD Enterprise Platform. Toto řešení má za cíl odstranit nutnost zákaznických úprav: jedná se o platformu, nikoli jen o produkt ERP, a podporuje přizpůsobení a rozšíření. Úpravy a dodatečné moduly byly tradičně překážkami v rozvoji ERP. QAD Enterprise Platform umožní snazší upgrade, aniž bude brzdit změny. Rozšiřující aplikace tak nezpůsobí problémy a organizace může dále inovovat. V důsledku tohoto přístupu budou zákazníci QAD moci ve svých řešeních plně využít flexibility, což je v moderním výrobním prostředí klíčové. V mé zprávě Roll with the Punches: Select Flexible ERP and be Prepared for Business Challenges uvidíte, že špičkové organizace mají o 83 % větší pravděpodobnost, že mají řešení, které lze rychle upravit, aby odráželo obchodní změny. To vyžaduje šablony a samoobslužná řešení, aby bylo zajištěno, že budou podporovány nové pracovní postupy, pravidla a předpisy. Špičkoví hráči mají týmy zabývající se modifikací ERP, avšak snadná podpora změn v rámci samotného řešení představuje velkou výhodu.

 Má-li organizace řešení ERP, které lze snadno přizpůsobit požadavkům byznysu, vzniká vhodné technologické prostředí. Když se například vykrystalizují osvědčené postupy, organizace může své řešení upravit tak, aby odráželo nové procesní standardy. Organizace s řešeními ERP, která lze přizpůsobit tak, aby odrážela změny, mají s větší pravděpodobností aktuální, standardizované procesy pro činnosti jako správa objednávek, dodávky a plánování výroby). Zásadní je také možnost snadno upravit řešení ERP, když se obchodní požadavky změní kvůli novým regulačním předpisům. Neschopnost dodržet předpisy může vést v lepším případě k pokutám. Poslední věc, kterou organizace potřebuje, je bojovat s vlastním ERP, aby se vyhnula postihu za neplnění povinností.

Samozřejmě se může stát, že organizace si chce ERP upravit způsobem, který nemá moc společného s řešením samotným. Představme si třeba situaci, kdy jednotliví zaměstnanci mají jisté preference ohledně způsobu interakce se systémem. Sem spadá cokoli od dashboardů a grafů pro jednotlivé role po preferovaný jazyk a měnu pro zaměstnance v jiných zemích. Odhlédneme-li od hlavních funkcí, flexibilita ERP by měla zachovat snadné používání. To může mít výrazný dopad na ROI.

Platformy ERP navíc musejí být flexibilní, aby dokázaly podporovat dodatečná řešení, která se organizace rozhodne zavést do svého technologického prostředí. Může se jednat o logistická řešení, obchodní analytiku či jiná řešení k posílení specifických funkcí v podniku. Zjistili jsme, že organizace s flexibilním řešením ERP mají více než dvakrát větší pravděpodobnost, že budou schopny stanovovat priority u kapacit ERP, které chtějí využívat.

Návratnost flexibility

Ať už se jedná o implementaci nových procesů, změnu preferencí či umožnění intengrace, možnost snadno měnit řešení ERP je klíčem k dobré návratnosti investic. To je zjevné, když porovnáme výsledky organizací, které mohou své ERP snadno upravovat, s organizacemi, které tuto možnost nemají.

Každá organizace má zpravidla prospěch z implementace řešení ERP. Organizace s flexibilními řešeními však získávají ještě větší výhody. Organizace s flexibilním řešením ERP například pro implementaci zaznamenaly 15% snížení provozních nákladů. Organizace s neflexibilním řešením dosáhly jen 7% zlepšení. Obdobné výsledky vidíme v různých oblastech jako obrat zásob, dodržování termínů a cyklus klíčových obchodních procesů. To je důkaz, že flexibilní ERP může zvýšit návratnost investic.

Budování efektivní organizace je práce, která nikdy nekončí. Výrobní prostředí momentálně prochází obrovskými změnami. Neflexibilní platformy ERP jsou pro uživatele koulí na noze. Naproti tomu QAD Enterprise Platform může uživatelům poskytnout nástroj, který podporuje další inovace.

 

Chcete zlepšit výkon a efektivitu i ve Vaší firmě?

K nastavení a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Prohlížením webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies